„Tři vybraní předložili návrh propočtových nákladů ve výši do čtyřiceti milionů korun," uvedl místostarosta města Josef Knot s tím, že v částce není započítaná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí.

Město se bude snažit získat na revitalizaci náměstí dotaci.

Jedním z požadavků záměru, který museli architekti dodržet, je snížení parkovacích míst v centru města o třetinu. „Pokud zrušená parkovací místa nahradí jiná blízko centra, tak s tím nemám problém. Přímo na náměstí stejně moc často neparkuji," podotkl Radek Nohejl z Písku.

Do architektonické soutěže dorazilo celkem deset návrhů, z nichž ale dva musely být vyřazeny. „Jeden přišel pozdě 
a druhý nesplnil podmínky zadání," podotkl městský architekt Josef Zábranský.

Porota složená z architektů Jana Mužíka, Milana Košaře 
a Jana Sedláka a zástupců města místostarosty Josefa Knota a radní Petry Trambové vybrala tři nejlepší návrhy, které bude 10. prosince schvalovat rada města.

Všechny studie revitalizace Velkého náměstí přihlášené do soutěže budou k vidění od 15. prosince v písecké Sladovně.

Předmětem zadání soutěže bylo zpracování návrhu na urbanisticko – architektonické řešení revitalizace prostoru historického centra Písku, tedy městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlých ulic. 

Počet míst
        současný stav / návrh
Velké náměstí 116 / 65
Alšovo náměstí 63 / 37
Jungmannova 28 / 21
Chelčického 12 /  22
Celkem 219 / 145  

Návrh revitalizace centra má zahrnovat specifikaci využití území, prostorové a architektonicko – urbanistické řešení, zeleně, dopravních vztahů včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu.

Předmětem samotného záměru je nejen snížení parkovacích míst o minimálně třetinu, ale také ohleduplné rozvržení kompozice veřejné zeleně formou alejí.