Vítězem veřejné zakázky se stala společnost BIGGEST z Plzně s celkovou cenou 4,36 milionu korun bez DPH. „Předpokládaná cena přitom byla téměř jednou tak vyšší, konkrétně 8,43 milionu korun bez DPH," informoval místostarosta Písku Josef Knot.

Akci bude navíc spolufinancovat Ministerstvo zemědělství.

Jedná se o vybudování tří retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem a s odpadní stokou od přelivu. Důvodem je zlepšení odtokového režimu v krajině a posílení retenčního potenciálu území v důsledku zadržování vody v krajině. „Místo, na kterém se budou nádrže dělat, se nachází v katastrálních územích Údraž a Paseky, přesněji v prostoru západně až severozápadně od sídla Údraž v údolí Okrouhlického potoka v komplexu píseckých lesů," upřesnil vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip.

Do výběrového řízení dorazilo v daném termínu na městský úřad čtrnáct nabídek.