Začátkem letošního roku schválili písečtí zastupitelé odkoupení restaurace na zimním stadionu od Dany Zdichyncové, která ji dlouhé roky provozovala. Důvodem nebyly ambice v podnikání, ale fakt, že přes restauraci vede jeden ze vchodů na stadion. Pokud by město restauraci nekoupilo a přišlo tak o zajištění dalšího přístupu na stadion, hrozilo snížení kapacity ze čtyř tisíc na 400 návštěvníků.

V současné době město restauraci vlastní a má zde provozovatele. Objevila se však žádost o odkoupení. „Zájemce nabízí stejné podmínky, za jakých jsme prostor koupili my, tedy za 4,5 milionu korun,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek Milena Hladíková.

Město nechalo zřídit věcné břemeno přístupu, přesto s prodejem mnozí zastupitelé nesouhlasí. Naopak pro prodej se vyjádřili Michal Čapek a Josef Soumar. „Zajistili jsme, co jsme potřebovali. Město by se nemělo starat o hospodu,“ řekl Michal Čapek. Josef Soumar doplnil, že je pro prodej formou výběrového řízení. Jeho návrh neprošel. Návrh neprodat ale také ne, proto se materiál na zastupitelstvo ještě vrátí.