Překvapilo vás odvolání z funkce?

Ne. Vím už delší dobu, zhruba od poloviny listopadu, že se na to správní rada připravovala. Takže jsem na to byla připravená.

Říkáte, že odvolání je neplatné. Pokud by vás zastupitelé podpořili, byla byste ochotna po tom, co se teď stalo, pokračovat ve vedení Sladovny?

Asi ano, ale jen pokud si ověřím, že písečtí zastupitelé mě při rozhodování o Sladovně podpoří. Na jednání správní rady jsem řekla, že Sladovna má předběžný výsledek za rok 2011 půl milionu v plusu a že na účtu bylo k 31.12. minulého roku 123 tisíc korun, tedy po dlouhých letech neskončila ve ztrátě. Dá se říct, že jsem s výsledky spokojena. Na jejich základě jsem odvolána být nemohla.

Pokud se vaše odvolání potvrdí, budete uvažovat o nějakém jiném řešení, obrátíte se třeba na soud?

Ne, určitě ne, to není můj styl a nepatří to k mému vychování.

Co budete dělat, až skončíte ve Sladovně?

Budu dělat to, co jsem dělala před svým nástupem na místo ředitelky Sladovny. Měla jsem velmi dobrou práci, která mě bavila, a klidně se k ní vrátím.

Dá se tedy říct, že vás to mrzí, ale neberete to jako nějakou ránu osudu?

Nemrzí mě práce, kterou jsem za necelý rok odvedla, naopak mě těší, co se za ten rok událo. Jsem ráda, jak na novou Sladovnu reagovala veřejnost. Těší mě, jak se změnila atmosféra ve Sladovně, jak se chovají zaměstnanci, jak se mi s nimi dobře komunikuje. Určitě se mi ale svět nezhroutí, a to ani finančně. Vydělávala jsem víc než teď, a zažila jsem už leccos