Renata Skronská má před sebou několik posledních dnů v čele Sladovny Písek.

"Správní rada Sladovny Písek po více než čtyřhodinovém mimořádném jednání správní a dozorčí rady odvolala na můj návrh dosavadní ředitelku Renatu Skronskou k 31.lednu," uvedl předseda správní rady Radek Boček ke středečnímu jednání. Hlavním důvodem podle něj bylo neschválení rozpočtu Sladovny.

"Jednání 11. ledna nemělo stanovený program, nikdo ze správní rady nenavrhl, aby bodem programu bylo schvalování rozpočtu nebo odvolání ředitelky. Naopak, schvalování rozpočtu je na programu řádného jednání správní rady stanoveno zápisem ze dne 15.12. na 31. ledna s tím, že do 24. ledna mám povinnost promítnout úkoly správní rady do návrhu rozpočtu Sladovny," konstatovala ředitelka Renata Skronská.

"Přijímat usnesení k věcem, které nejsou obsahem jednání svolané správní rady a nejsou stanoveny v programu jednání správní rady, je v rozporu se zvykovým jednacím řádem správní rady a je procedurální chybou, které se správní rada dopustila," vysvětlila Renata Skronská.

"Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že všechna usnesení správní rady ze dne 11.1. jsou neplatná, zvláště pak usnesení k návrhu rozpočtu Sladovny. Usnesení o odvolání ředitelky společnosti vycházející z "neschválení" rozpočtu je podle mého názoru taktéž neplatné a žádám předsedu správní rady, aby se konalo jednání správní rady 31. ledna se stanoveným programem a aby na toto jednání byl zařazen další bod, tedy odvolání ředitelky, abych měla možnost se na toto jednání připravit," dodala Skronská.

Správní rada jí vytýká hlavně neakceptování změn rozpočtu na letošní rok, trvalé neplnění úkolů, které jí správní rada zadala, a také špatnou komunikaci mezi ní a správní radou.

Předseda správní rady Radek Boček i přes odvolání ocenil práci Renaty Skronské. "Z hlediska hospodaření uvedla Sladovnu Písek do lepšího stavu, než v jakém ji přebírala. Za tuto odvedenou práci si zaslouží poděkování. Nicméně toto pozitivum nevyvážilo důvody pro její odvolání," dodal Boček.

Pro odvolání hlasovali čtyři z pěti přítomných členů správní rady, jeden se hlasování zdržel a jeden byl nepřítomen. Dozorčí rada podpořila jednohlasně postup správní rady.

Sladovnu má vést od 1. února ředitel písecké knihovny Roman Dub.