Ještě před pár lety byl mezi dětmi a jejich rodiči jen velmi malý zájem o učební obory a některá učňovská zařízení musela být uzavřena. Neplatí to o Střední odborné škole  a Středním odborném učilišti Písek. Ne, že by zrovna  museli zájemce odmítat, ale daří se postupně naplňovat  učňovské obory i maturitní studium.

„Přispívají k tomu také  úspěchy žáků v různých soutěžích a v neposlední řadě  zájem některých zaměstnavatelů  podpořit studium svých budoucích zaměstnanců," uvedl ředitel SOŠ a SOU Písek Milan Rambous.

Za všechny uveďme jeden příklad úspěchu. Na letošním 18. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze SOŠ a SOU Písek reprezentovaly dvě firmy, a to Woody Hens a Herbies. Firma Woody Hens se zabývá prodejem kuru a vajec. V zastoupení Martina Bašty, Kláry Heřmanové a Kláry Hadáčkové získala třetí místo v soutěži o nejlepší reklamní spot a stejné umístění mezi prodejními stánky. Porota hodnotila vzhled stánku, prezentaci produktů a technické dovednosti s tím spojené.

Firma Herbies ve složení Barbora Rothová, Markéta Knížková, Kateřina Huláková, Tereza Soukupová a Tomáš Kareta získala  první  místo za katalog. Tady museli žáci dokázat, že jsou schopni komunikovat se zahraničními obchodními partnery, hodnocen byl vzhled, přehlednost a zejména originalita katalogu.

V posledních letech se mění také přístup rodičů k učňovskému školství. Dříve se snažili dostat svého potomka  za každou cenu na střední školu, i když věděli, že proto nemá předpoklady a že bude jen obtížně hledat zaměstnání.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek  se snaží navazovat na dlouholetou tradici živnostenského a učňovského školství na Písecku.  S historií a  současným děním ve škole se veřejnost může seznámit  do 1. července  v Bílých trámech galerie Sladovna v Písku na výstavě nazvané Počítejte s námi.

Výsledky žáků, pedagogů a mistrů odborného výcviku ocenil  na vernisáži výstavy také místostarosta Písku Vojtěch Bubník.  „Zájem o učební obory potvrzuje, že po letech stagnace opět začíná platit osvědčená pravda, že řemeslo má zlaté dno," zdůraznil Vojtěch Bubník.

Výstava mnoha zajímavými dokumenty připomíná historii učňovského a živnostenského školství na Písecku. Textový doprovod z archivních materiálů připravil pedagog školy Vratislav Měchura společně s bývalou učitelkou SOŠ a SOU Ivou Kocmanovou a žáky  třídy OP2.

Podle Dějin královského krajského města Písku od Augusta Sedláčka byla první  živnostenská škola v Písku otevřena v roce 1881. Tehdy dvě třídy navštěvovalo  124 učňů. K podstatnému rozšíření došlo v roce 1912 se 412 žáky  a byla tu odborná oddělení pro obuvníky, krejčí, řemesla stavební a  řemesla mechanická.

Tehdejší organizace výuky by dnešní školáky určitě nepotěšila. Učilo se i v neděli od 9 do 12 hodin a potom v pondělí až čtvrtek od 6 do 20 hodin.
První řemeslníci se v živnostenské škole učili v Karlově ulici, v místě, kde je dnes obchodní akademie. Potom se škola několikrát stěhovala a  po určitý čas  byly třídy v různých místech města.

Před druhou světovou válkou si odborná škola živnostenská postavila za vydatné pomoci učňů vlastní objekt pod nemocnicí. Později sem však byla z Českých Budějovic přemístěna průmyslová škola a pro obě zařízení v jedné budově nebylo místo. V roce 1952 se učňovská škola přestěhovala do třetího podlaží budovy reálky v Komenského ulici 20 a o rok později do budovy bývalého gymnázia ve stejné ulici, kde sídlí dodnes. Areál se však několikrát opravoval, rozšiřoval a modernizoval.

„V kronikách školy jsme našli mnoho zajímavých zápisů nejen o výuce jednotlivých oborů, ale také o chování a způsobech žáků.   Někdy jsou tam až neuvěřitelné poznámky, které  žáci  tehdy dostávali. Zároveň se ale ukázalo, že v tomto směru není nic nového pod sluncem," poznamenal Vratislav Měchura.

V zápisech z roku 1892 o mravech se dočteme: „Jan Ilich, 16 let, pilníkář, přišel tak opilý, že nemohl na nohou státi, jest drzý, opět musel být ze školy odstraněn." O vynalézavém žáku se zmiňuje zápis z roku 1896:  „Antonín Haňas chodí do školy  velmi brzy, by mohl zatopit, že se ve škole nedá vydržet."

Současná výstava ve Sladovně je jen ochutnávkou. Další, obsáhlejší se uskuteční letos  na podzim.