Město bude moct po dlouhých odkladech dokončit rekonstrukci horní části Žižkovy ulice, proti které roky bojují někteří obyvatelé lokality. Krajský úřad Jihočeského kraje totiž nyní potvrdil platnost stavebního povolení na tuto akci. Tři účastníci řízení se proti němu odvolali.

Odpůrcům chystané investice se nelíbí především navrhované umístění zastávky MHD a plocha pro kontejnery ve spodní části ulice. Jak informoval místostarosta Písku Josef Soumar, krajský úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že na základě přezkoumání v napadaném stavebním povolení neshledal nesprávnost, která by byla důvodem pro jeho zrušení. „Mám opravdu velkou radost, protože Písečtí na rekonstrukci čekají více než 15 let. Město nyní může začít podnikat všechny potřebné kroky k zahájení prací,“ podotkl místostarosta s tím, že by stavba mohla být zahájena ještě letos. Patří mezi priority současného vedení města.

Momentka z průběhu stavby
Do Žižkovy se vrátí doprava v pondělí

Krajský úřad přezkoumal rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Písek z dubna minulého roku, jímž bylo vydáno stavební povolení na třetí etapu rekonstrukce Žižkovy ulice, a napadené rozhodnutí potvrdil. Podle informací mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové jej pouze drobně upravil vypuštěním dvou podmínek, které byly podle něj nadbytečné.

Spodní a prostřední část Žižkovy třídy město opravilo ve dvou etapách započatých v letech 2005 a 2007. V ulici byly zrekonstruovány inženýrské sítě, povrch vozovky i chodníků. Poslední etapa v úseku od Rokycanovy ulice po Mírové náměstí byla projektována v následujících letech, ale kvůli různým úpravám, připomínkám obyvatel ulice, které se týkaly zejména zastávek MHD, a průtahům projektant odstoupil od zpracování. Město proto muselo hledat nového, s nímž uzavřelo smlouvu v roce 2015. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno o rok později a po různých odvoláních nabylo právní moci v roce 2019. Následně byl podán podnět k přezkumu Ministerstvem pro místní rozvoj, proti jeho rozhodnutí město podalo rozklad, který byl úspěšný a na jeho základě bylo rozhodnuto ve prospěch Písku. Poté město zažádalo o stavební povolení, v průběhu stavebního řízení podali odvolání tři účastníci. Rozhodnutí krajského úřadu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Ilustrační foto.
Na čekárnu v Žižkově ulici mohou lidé zapomenout

Další chystanou akcí Písku, kterou už roky blokují stížnosti a odvolávání některých účastníků řízení, je revitalizace historického centra města. Stavební úřad v Písku byl nařčen z podjatosti, a tak se věc předala do Milevska, kde byl spis 2,5 roku. I proti milevskému rozhodnutí bylo podáno odvolání, a tak v současné době případ posuzuje krajský úřad. Rozhodnutí by mohlo padnout během pár nejbližších měsíců, nicméně zde jde teprve o územní rozhodnutí a lze předpokládat, že nepůjde o poslední komplikaci.