Letos slaví Žďákovský most padesát let od zahájení provozu. Darem dostal nutnou kompletní rekonstrukci. Pracovníci společnosti COLAS CZ ji započali v červnu roku 2015 a právě teď ji završují. Stavba by se měla předávat českobudějovické správě Ředitelství silnic a dálnic postupně v průběhu října.

Podle vedoucího výstavby společnosti COLAS CZ Jakuba Vodňanského se dokončují opravy povrchu základových patek oblouku, protikorozní ochrana konstrukce v místech, kde stálo lešení, dlažba na březích pod mostem a pochozí izolace chodníků, ke které je třeba suché počasí. „Ještě musíme dokončit opravu původních spodních částí opěr, u kterých potřebujeme střídavě suché podmínkya déšť, aby se včas projevily průsaky vody a mohly se případně doplnit další injektáže,“ dodal Jakub Vodňanský. Horní části opěr dělala firma nové.

Žďákovský most:

1941 – úvahy o spojení obou břehů Vltavy u dnes zatopené obce Žďákov
1956 – začala stavba
1967 – uvedení do provozu
červen 2015 – předání stavby k rekonstrukci
prosinec 2015 až březen 2016 – dočasný provoz pro osobní auta
duben až srpen 2016 – úplná uzavírka
od září 2016 – provoz pro všechna vozidla s částečným dopravním omezením
zákaz vstupu chodcům trvá po celou dobu rekonstrukce


I když stavební stroje a další pomůcky z mostu postupně odklízejí, zákaz vstupu chodcům tady zatím zůstává dál. Přesto ho spousta lidí nerespektuje. Projíždějící řidiči tu mohou vidět rozhlížející se výletníky nad hladinou orlické přehrady, kteří se tváří, že žádný zákaz neexistuje. Podle Jakuba Vodňanského museli opravovat neustálé oděrky na zábradlí, které tam neukáznění lidé udělali. Setkali se ale i s tím, že jim někteří nenechavci kradli i stavební rozvaděče. Zastavili si tam s autem a naložili je bez ohledu na to, že tam byl kabel pod elektrickým proudem. Pochvalu si ale naopak zaslouží loďaři, kteří se podle Jakuba Vodňanského přizpůsobili situaci a respektovali plavební omezení na vodě. Tím se zamezilo případnému úrazu pod mostem.