Ze čtyř podaných nabídek radní schválili nejnižší, kterou předložila společnost Swietelsky stavební, a to za 18,92 milionu korun bez DPH. Cenu se podařilo podle místostarosty Martina Třeštíka snížit díky elektronické aukci o 5,67 milionu korun. Na celkových nákladech se bude s městem podílet Správa a údržba silnic Jihočeského kraje částkou téměř 959 tisíc korun.

Firma v poslední etapě zrekonstruuje splaškovou kanalizaci, vybuduje novou dešťovou kanalizaci a obnoví vodovod. Dále bude vybudovaná nová silnice včetně základu a chodníky s veřejným osvětlením. Jedná se o úsek ulice od křižovatky s ulicí pod Zvíkovcem až na okraj města.

Celou investici bude město platit z půjčky od banky, která je schválená ve výši 25 milionů korun.