Možnost využití sousední budovy, ve které se nachází banka. To je novinka, která by se mohla týkat plánované rekonstrukce budovy čp. 1 v centru města. Její rozsáhlé úpravy mají například přinést lepší zázemí pro potřeby městské knihovny. Také by se sem mohlo přestěhovat infocentrum. 
  

Místostarosta Martin Třeštík upřesnil, že v budově banky by mohli mít dlouhodobě k dispozici horní patro. „To by nám mnohé řešilo, zejména otázku společného výtahu budov. Na druhou stranu musíme dořešit, zda do objektu chceme vstoupit, nebo ne," vysvětlil Martin Třeštík s tím, že je to brzdí v zadání studie, kde musí projektantům jasně definovat podmínky.

Opoziční zastupitel a člen kulturní komise Zdeněk Hobzek se dotazoval při projednávání rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019 na to, proč je příprava projektu naplánována až na rok 2018. „Jak pokračuje vize zrekonstruovat knihovnu a uvést ji do moderního stavu?" ptal se.

Martin Třeštík reagoval, že na rok 2018 uvažují o třech milionech na uskutečnění. „Příprava projektu bude záležitostí nanejvýš statisíců korun. O něm v rozpočtovém výhledu neuvažujeme, takových případů je více," konstatoval místostarosta s tím, že budou na projekt vydávat peníze i v roce 2017.

Město chce na rekonstrukci budovy čp. 1 žádat o dotaci. Tu získalo také na letošní obnovu její střechy a krovu.