„V současné době finišují stavební práce a budou chybět nějaké poslední úpravy. V prvním patře objektu, kde bude neživá příroda, už je hotový i nábytek," konstatoval starosta Mišovic, pod které Pohoří náleží, Vladimír Čelakovský.

Právě první zpřístupněná expozice by měla přesvědčit lidi, že to obec myslí s muzeem vážně. „Zatím nám moc lidí do sbírek muzea nepřispělo, snad když uvidí, že část už je hotová, řeknou si, že má smysl nám něco darovat nebo zapůjčit," zmínil starosta.

Co se týče organizace a například otevírací doby muzea, to bude obec řešit, až bude všechno hotové. „Zatím je čas na to říct, zda budeme mít otevřeno třeba o víkendech nebo jen na základě zájmu," doplnil Vladimír Čelakovský.

Hlavní myšlenkou muzea je to, že by se zde uchovaly paměti nejen Mišovic a Pohoří, ale i okolních obcí. „To, co teď zachráníme, tam může být klidně sto let a bude to vzpomínka. Hlavní význam má především uchování vzpomínek," podotkl starosta.

Na nově vznikajícím regionálním muzeu v Pohoří se nejvíc zasloužil Pavel Suček, který je sice z Příbrami, ale v Pohoří má už 20 let chalupu. Soudní znalec a dnes kronikář Mišovic před časem přednesl návrh muzea místním zastupitelům a ti ho přijali pozitivně.

Dnes naplno pracuje na přípravě první expozice. „Chystám informační tabuli, sbírku nerostů i nějaké povídání k tomu. Chce to čas, ale musí to být všechno dotažené do konce, aby to vypadalo dobře a lidé si tu měli co prohlédnout," uvedl Pavel Suček.

Až bude hotová výstava neživé přírody, má už v plánu další expozice. „Další v pořadí bude pocta Janu Tomanovi, což by historik a učitel. Ten bude mít v muzeu určitě své místo. Kromě toho už postupně připravuji expozici řemesel," nastínil Pavel Suček.

Několik příspěvků už má také přislíbených. „Není to ani tolik od trvale žijících lidí z Pohoří, jako spíš od chalupářů nebo třeba od lidí z Písku," dodal.

Muzeum má sloužit jako prezentace venkova. Mělo by tady být něco z historie, tradice a řemesla, živá a neživá příroda, amatérské lidové řezbářství, část věnovaná místnímu sboru dobrovolných hasičů a tak dále. Do budoucna se tam může objevit prakticky všechno, co jakkoli věcně souvisí s regionem.

Škola byla v Pohoří zrušena v roce 1976. Kromě toho byla v objektu v minulosti například spořitelna, knihovna nebo byt.