Slaví totiž 65 let od zahájení výuky a při té příležitosti se uskuteční mezi devátou a čtrnáctou hodinou den otevřených dveří. Po pěti letech tak budou mít absolventi, budoucí uchazeči o studium a další zájemci možnost nahlédnout do školy, kde se učí obráběči kovů, strojní mechanici či truhláři.

Dárků k výročí si škola podle ředitelky Dagmar Švárové dala hned několik. „Skončil projekt rozvoje technického vzdělávání, takže jsme vybavili školu technickými pomůckami, jako je virtuální svářecí centrum, hrotový soustruh, nářadí či počítačové simulátory," jmenuje Dagmar Švárová.

Novinkou je také střecha, fasáda a okna a dále vestavba v přízemí, kde se od středy učí děti ze základní školy, která se sem přesunula z ulice Na Tržišti.

Dárky jsou opravdu velké. Návštěvníci dne otevřených dveří tak budou moci ověřit, že se škola opravdu hodně změnila…
Naposledy jsme den otevřených dveří připravili před pěti lety. Souhlasím, že se za tu dobu hodně změnilo jak vybavení, tak i uspořádání. Čekáme, že se přijdou podívat bývalí žáci, ale třeba i veřejnost a rodiče s dětmi, kteří přemýšlejí, že by své dítě dali do naší školy. Na dnu otevřených dveří budou k nahlédnutí i školní kroniky. Setkání pro současné a bývalé zaměstnance máme v pátek, aby byl čas zavzpomínat a pohovořit.

Do školy šlo nyní mnoho milionů korun. Přitom v roce 2013 se mluvilo o tzv. optimalizaci středních škol a podle tehdejšího vedení Milevska hrozil škole zánik. Po nevoli, která se objevila, je nyní, jak se říká, ticho po pěšině.
 
Myslím, že tohle není otázka na pořadu dne. Některé obory, jako je třeba ekonomika a podnikání jsme po dohodě s krajským úřadem neotvírali. Jinak běží téměř vše v režimu, který byl.

Jaký váš obor je z hlediska poptávky na trhu práce nejperspektivnější?
Hodně perspektivní je strojní mechanik, který obecně chybí v celé republice. Je po nich velká poptávka. Myslím, že velké šance mají jak opraváři zemědělských strojů, tak i co se týče dívčího oboru, který je potřeba pořád, sociální činnost. Možnost uplatnění je daleko širší, už to není jenom sociální péče, ale možností je daleko více – jak v nízkoprahových zařízeních, pečovatelských domech, tak i v denních a týdenních stacionářích.

Ale tenhle obor jste letos neotevřeli…
Sice se nám žáci přihlásili, ale po obdržení zápisových lístků a po ekonomickém zvážení jsme obor neotevřeli. Je potřeba dodržet minimální počet žáků na třídu.

Myslíte, že ho příští rok opět otevřete?
Byla bych velice ráda, kdyby to tak bylo. Je to perspektivní obor.

Jak se na počtu vašich žáků odrazilo to, že se na střední školy dostanou i žáci se čtyřkami?
Doufám, že situace bude příští rok mnohem lepší, ze základních škol budou vycházet silnější ročníky. Co se týče učebních oborů, počet žáků, kteří odcházeli a kteří přišli, byl stejný. Jak už jsem zmínila, vypadla nám maturitní třída, ale zase se nám zvýšil počet žáků dálkového studia. Pořád jsou lidé, kteří pro svoji práci maturitu potřebují. V této oblasti se nám naopak oproti minulým letům zadařilo.

Zaujalo mě, jak jste popularizovali technické vzdělání u žáků základních škol, kteří navštěvovali vaše dílny a pracovali se dřevem či kovem. Prý chystáte zahraniční pobyty třeba do Litvy nebo do Lotyšska pro současné žáky.
Jde o projekt Erasmus+, který je zaměřen na výměnné stáže. V průběhu následujících dvou let současní žáci prvních a druhých ročníků pojedou na týdenní až dvoutýdenní stáže do jiných států na zkušenou – aby jednak získali nové zkušenosti a jednak aby uplatnili znalost cizího jazyka.