Maturanti pracující kvůli covidu v nemocnicích letos nemusí skládat státní didaktické testy, pro ostatní zůstanou povinné. Ředitelka Střední zdravotnické školy Písek Helena Šatrová tuto možnost vítá. „Neabsolvování didaktických testů beru jako plus. Příprava u nás není rovnocenná jako v jiných školách, naši studenti třetích i čtvrtých ročníků chodí na praxe do zdravotnických a sociálních zařízení a k tomu musí zvládat ještě distanční výuku.“ Na Střední zdravotnické škole v Písku se letos chystá k maturitě 33 studentů oboru Zdravotnický asistent a 29 studentů Zdravotnického lycea.

Premiér Andrej Babiš chtěl zavést takzvané úřednické maturity, kdy by studenti nemuseli zkoušky absolvovat a průměr by se jim počítal pouze ze známek z minulých let. Ministr školství Robert Plaga se ale postavil proti tomuto návrhu.

Takzvaná úřednická maturita vyvolává rozpaky i mezi řediteli. „Neumím si představit, jak si žáci budou volit, jestli chtějí nebo nechtějí maturovat. Nějaká forma maturity by určitě měla proběhnout.“ říká Helena Šatrová. Maturita je navíc podle ní i společenská záležitost a neměli bychom o zážitky s ní spojené studenty ochudit.

Stejného názoru je i ředitelka Střední odborné školy a učiliště v Písku Zuzana Sýbková. „Nic bych nerušila. Souhlasím s tím, aby byly úlevy nebo mírnější zadání, ale maturity by měly normálně proběhnout.“

Trochu specifickou kapitolou jsou učni. Podle Zuzany Sýbkové se na ně často zapomíná. „K závěrečným zkouškám půjdou v červnu. Praktické dovednosti jsou nenahraditelné. Ministerstvo naštěstí umožnilo individuální konzultace, které vykonáváme na dílnách ve smyslu jeden mistr, jeden učeň,“ vysvětluje s tím, že distančně učit odborný výcvik nelze. Současná doba zanechá na praktických znalostech učňů následky. „Pokud se to dítě nebude zdokonalovat například v rodinné firmě a dál na sobě pracovat, pak to bude velký problém. Dokonce se ozývají někteří rodiče, kteří by rádi, aby jejich děti opakovaly ročník,“ uzavírá Zuzana Sýbková. (ju)