Anketa, která se uděluje od roku 2017, je odměnou za celoživotní přínos či mimořádné počiny ve všech oblastech kulturně - společenského života ve městě. To Jiří Prášek nepochybně splňuje. “Pan ředitel Prášek je významnou píseckou osobností, a to nejen díky své práci pro muzeum, kterému zasvětil celý svůj profesní život, ale i díky své přednáškové a publikační činnosti,“ poznamenal starosta Písku Michal Čapek. Návrh nezpochybnil nikdo ze zastupitelů, všichni souhlasili. Josef Keclík navíc připomněl, že by Jiří Prášek měl odcházet do důchodu. "Rozhodně si ocenění zaslouží a navíc je dobře načasované," podotkl.

Jiří Prášek pracuje v Prácheňském muzeu v Písku od 80. let minulého století. Nastoupil do něj jako etnograf a později se stal jeho ředitelem. Je autorem mnoha knih a populárně naučných i odborných článků, řada z nich je věnována Písku nebo Písecku. Písku se týkají např. knihy Písecké 2. tisíciletí, Písek před 100 lety aneb Kronika roku 1896, Písecká domovní znamení I. a II. nebo Písek pod betlémskou hvězdou. Rozsáhlá je i jeho přednášková činnost.

Ilustrační foto.
Kdo bude starosta? V Babicích u Rosic jdou místní znovu k volbám

Mezi nominacemi, které v průběhu uplynulého roku lidé zaslali městu, však Jiří Prášek nebyl. Nejvíce návrhů mířilo obecně k Prácheňskému muzeu, což se ale kulturní komisi, která nominace posuzovala, nezdálo jako ideální. Doporučila cenu udělit Loutkovému spolku Nitka. „Komise tím v žádném případě nechtěla znevážit práci muzea. Vycházela však z rozdílů mezi spolky a příspěvkovou organizací kraje, kterou muzeum je. To má díky tomu zajištěno financování a jeho činnost je dána zřizovací listinou. Spolky jsou naopak zájmovými sdruženími, jejich členové vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu a financování si musí zajistit sami z různých zdrojů," vysvětlil starosta města, proč nakonec navrhl udělení ceny řediteli muzea jako fyzické osobě. "Jeho činnost výrazně převyšuje jeho pracovní náplň. Znají ho všichni Písečáci. Určitě to ale neznamená, že bych si nevážil práce všech zaměstnanců muzea,“ doplnil.

Do konce loňského roku bylo na městský úřad doručeno celkem 89 nominací pro tři kandidáty, kteří by měli cenu starosty získat. Pětasedmdesát návrhů patřilo Prácheňskému muzeu, dvanáct Loutkovému spolku Nitka a dva Prácheňské umělecké besedě.

Vernisáž výstavy Šárky Rubickové v Malé galerii Sladovny.
Šárka Rubicková představila ve Sladovně svou Obnaženou krajinu

Cena starosty města bude slavnostně předána v červnu při městské slavnosti Dotkni se Písku. Poprvé byla udělena v roce 2017, a to folklornímu souboru Písečan. O rok později cenu získal Taneční country soubor Louisiana, dále Písecký komorní orchestr, spolek Pod čarou a Prácheňská scéna.