Současný ředitel knihovny Roman Dub se rozhodl skončit. Jak informoval starosta města Michal Čapek, jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou, a to 10. dubna. V knihovně by měl zůstat do konce července.

Vzhledem k dění posledních měsíců, kdy se o knihovně hovořilo v souvislosti s několika peticemi, se nabízí otázka, zda s tím odchod ředitele souvisí. Podle starosty nesouvisí. „Pan ředitel projevil zájem o školství a účastnil se konkurzu na pozici ředitele Základní školy v Katovicích, a to ještě předtím, než se vůbec nějaká petice objevila a nezávisle na ní," poznamenal Michal Čapek s tím, že od srpna nastupuje právě na místo ředitele katovické školy.

Roman Dub jeho slova potvrdil. „Můj odchod nebyl žádné náhlé rozhodnutí. Už zhruba před třemi čtyřmi lety jsem začal přemýšlet, co dál. Knihovnu jsem dotáhl do podoby, se kterou jsem spokojený, a nyní jsem se rozhodl přijmout novou výzvu," zmínil současný ředitel. Na celé kauze posledních měsíců ho podle jeho slov mrzí jen to, že poškodila dobré jméno písecké knihovny.

Na přelomu ledna a února se začalo v Písku mluvit o dění v knihovně. Otázky vyvolala petice požadující mimo jiné prověření pracovního prostředí této instituce. Spouštěčem byl zřejmě odchod vedoucí centra vzdělávání Štěpánky Činátlové.

Podle petice, která se rozšířila jak v papírové, tak v elektronické podobě, byla situace v knihovně zneklidňující. „Městskou knihovnu v posledních letech opustilo již několik pracovnic, které vykonávaly svou práci kvalifikovaně a s pozitivní zpětnou vazbou od čtenářů,“ psali mimo jiné petenti, kteří zároveň žádali město coby zřizovatele o prověření situace.

Jak nyní vedení města informovalo, ze strany ředitele knihovny nebylo shledáno žádné pochybení. Přesněji nebylo podle šetření shledáno žádné protiprávní jednání ředitele, nebyly shledány žádné náznaky nedodržování zákoníku práce, žádné náznaky chybného směřování knihovny do budoucna čili zachování knihovny jako komunitního centra není ohroženo a nepodařilo se prokázat žádné pochybení či selhání v řízení organizace.

Nový ředitel či ředitelka by mohli do vedení městské knihovny nastoupit od 1. srpna nebo dle dohody. Mělo by se jednat o osobu s ukončeným vysokoškolským magisterským vzděláním ideálně zaměřeným na knihovnictví, informační studia či management v kultuře, s aspoň tříletou praxí a orientací v problematice současného českého i světového knihovnictví a jeho aktuálních trendech. Písemnou přihlášku do výběrového řízení mohou zájemci podat do 16. května. Více informací je na webu města Písku.

Městská knihovna v Písku byla založena již v roce 1841 a patří tak k nejstarším veřejným knihovnám v České republice. Mimo klasických knihovnických služeb může veřejnost navštívit i různé přednášky či workshopy. Pracuje v ní kolektiv dvaceti zaměstnanců.