„Nebudeme mít na R4 nadjezd, jak bylo původně v plánu, ale podjezd. Nevedou k němu však žádné cesty, proto se musí nejdřív vyřešit pozemkové úpravy," vysvětlil starosta Rakovic Miroslav Sedláček.

Kvůli chystaným pozemkovým úpravám se uskutečnila schůze, kde se sešli jak majitelé daných pozemků, tak i ostatní obyvatelé Rakovic. Zúčastnilo se kolem padesáti lidí, kteří se seznámili mimo jiné s podmínkami žádostí o pozemkové úpravy. „Zatím je to tak, že část lidí s úpravami souhlasí, část je proti. Jinak ale panuje téměř jednomyslný postoj, že místním obecně vadí stavba R4 v daných místech," nastínil starosta situaci v Rakovicích.

Pozemkové úpravy se uskuteční na základě spolupráce mezi obcí a píseckým pozemkovým úřadem. „Ředitelství silnic a dálnic bude pozemky pod plánovanou trasou vykupovat. Výkupy pak dojde k znepřístupnění části pozemků, kdy tento nepříznivý stav může být vhodně pomocí komplexní pozemkové úpravy napraven - změní se uspořádání vlastnické držby a navrhnou se nové místní komunikace, územní systémy ekologické stability nebo protipovodňová a protierozní opatření," doplnil Sedláček. 

K dokončení R4 zbývá ještě šest úseků – tři v Jihočeském kraji a tři ve Středočeském kraji.