„Navrhli jsme směnu pozemku, který vlastní město, za náš kontaminovaný u Sv. Václava. Může to být  rychlé a seriózní řešení. Město poskytne náhradní pozemek z vlastního majetku, ale nikoli peněžní plnění, které by zatížilo rozpočet," vysvětluje Zdeněk Zunt.

Při projednání návrhu v radě města se ukázalo, že všechno nemusí jít tak hladce, jak si Zdeněk Zunt představoval. Radní na směnu kývli, ale pozemek má podle nich cenu, za kterou ho město prodalo developerovi, tedy 396 tisíc. Tuto hodnotu by tak brali v úvahu při výměně.


„Já jsem ale za pozemek Lesostavbám Třeboň zaplatil milion korun. Dalších 750 tisíc už mě stály další náklady, které mi nikdo nevrátí. Město po mě chce, abych doplatil dalších 812 tisíc korun. Je opravdu normální, aby si rodina kupovala v Písku pozemek za 2,6 milionu korun a vlastně to všechno navíc trvalo téměř sedm let?" ptá se Zdeněk Zunt.

Radní svůj postoj zdůvodňují obavou z případného trestního stíhání, kdyby nasadili za pozemek cenu milion korun. Podle právní zástupkyně Zdeňka Zunta i bývalého starosty Písku a právníka Luboše Průši trestní stíhání nehrozí. „Obec je dle zákona povinna sjednat zpravidla cenu obvyklou. Odchylka od ceny obvyklé musí být řádně zdůvodněna. To podle mě v tomto případě jde. Město řeší závažný dlouhodobý problém, ve kterém je zřejmě dána jeho, byť promlčená, odpovědnost za skrytou vadu, řeší závažnou a tíživou situaci občana, jejímuž vzniku město či jeho orgány nebo za něj jednající osoby napomohly," říká Luboš Průša jeden z argumentů.

Podle advokátky Jitky Třešťíkové by se zastupitelé trestného činu nedopustili. „Pokud by mělo dojít k trestnému činu, pak pachatel musí mít úmysl. V tomto konkrétním případě nepřichází v úvahu jakákoliv myšlenka o tom, že by členové rady nebo zastupitelstva byli vedeni přímým či nepřímým úmyslem způsobit škodu či jinému získat neoprávněný prospěch," uvedla právnička.
Starosta města, také právník, Ondřej Veselý má ale jiný názor. „Byť má pozemek pana Zunta cenu regulérně nižší, vidím možnost odůvodnit tuto výši ceny tím, že za stejnou cenu jsme pozemek prodávali. Kolegyni Třeštíkovou chápu. Je zástupkyní pana Zunta a musí hájit jeho zájmy.  Já obavu z případného trestního stíhání mám a podle toho se budu řídit, byť je mou maximální snahou panu Zuntovi s řešením jeho problému pomoci," řekl Ondřej Veselý (ČSSD).

Na straně Zdeňka Zunta stojí například místostarosta města Josef Knot (TOP 09).

„Město Písek prodalo  pozemek se skrytou vadou. Hodnota obou pozemků připadající ke směně, když samozřejmě odhlédnu od kontaminace, je z mého pohledu přibližně obdobná.  Zastupitelstvo tím má možnost vyřešit naléhavou a tíživou situaci svého občana.  Pro mě je tím splněna zákonná podmínka případného  zdůvodnění odchylky v ceně. Vzhledem k tomu, že jsem na radě města společně s radním Rudolfem Tyllem podpořil směnu pozemku, tak ji podpořím i na dnešním zastupitelstvu. Věřím, že takové řešení přinese spravedlnost po mnoha letech i pro Zdeňka Zunta," konstatoval Josef Knot.

Zdeněk Zunt má na své straně kromě TOP 09 i zastupitele za SNK  ED, tři ze čtyř komunistů, většinu ODS i nezařazené zastupitele Otomara Gottsteina a Miroslava Krejču. Proti navrhované směně bez finančního dorovnání Zdeňkem Zuntem jsou radní za ČSSD a VPM. „Teoreticky by nám to mohlo stačit, ale někdo nemusí přijít a jsme na začátku," obává se Zdeněk Zunt.
Ten má ve středu 13. února stání u krajského soudu, kde se kvůli pozemku soudí s developerem Lesostavbami Třeboň, a doufá, že už k soudu nebude muset.