Tentokrát se členové velkopřevorství poprvé v historii sešli v Písku. První částí generální kapituly bylo pracovní jednání v Galerii Prácheňského muzea.

„Rekapitulovali jsme naši činnost a zvláště debatovali o směřování řádu v dalším období,“ uvedl Jan Adámek, sekretář Jihočeské delegace řádu se sídlem v Písku.

Mše svatá s investiturou, kterou celebroval biskup Pavel Posád, byla slavena v kostele Narození Panny Marie, kde bylo přijato šest nových členů. Z nich tři duchovní členy insigniemi s křížem dekoroval nejvyšší představitel řádu ve světě, velmistr Českého velkopřevorství hrabě Jan Nepomuk Dobrzenský z Dobrzenic.
Na jihu Čech řád podporuje Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech na Táborsku. Například v září řádová dáma Kamila Malinská připravila s herečkou Ljubou Krbovou akci v rámci Čteme s přáteli dětem v nemocnici.

Hlavním posláním Řádu sv. Lazara je ochrana katolické víry a pomoc všem, kteří si sami pomoci nedovedou, to znamená nemocným, vězněným, pronásledovaným, zajatcům a jiným potřebným.