Děti na zahradě MŠ plnily úkoly, velice se snažily v očekávání zasloužené odměny od zajíčka. Společně s dětmi si za krásného jarního počasí užily dopoledne i maminky – Peklová/Dominik/,Vojtěšková, Radimerská, Rotová, Bromová, Tobolová, Marková, Vachtová, Peklová/Šárka/ a Moravcová. Paní Tobolová s Bárou navíc překvapily děti ze 2. třídy – pro každého upekly perníkové velikonoční vajíčko. Největší obdiv patří hlavní organizátorce paní Křesinové, která nejenže všechna stanoviště připravila, ale také napletla přes 40 pomlázek pro všechny děti. Jsme moc rádi, že máme hodné maminky, moc si vážíme jejich pomoci.

Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek – Hradiště