Co se během té doby bude v muzeu dít?
V těchto dnech musíme především rozebrat výstavu betlémů a vrátit jednotlivým muzeím ty betlémy, které jsme si od nich vypůjčili. Uvažujeme také o drobných úpravách stálé expozice, a tak musíme vybrané předměty nejprve nakonzervovat a pak zařadit do jednotlivých vitrín.   Leden a únor jsou zároveň měsíce generálního úklidu budovy a také měsíce plné administrativy. Sepisujeme závěrečná hlášení a přehledy, děláme výkazy prodaného zboží a tržeb, je nutno udělat inventury zboží a majetku, pravidelný každoroční přehled odesíláme na Asociaci muzeí a galerií a pro potřeby zřizovatele připravujeme závěrečnou  zprávu o činnosti muzea za loňský rok.

Zároveň bychom rádi naše nové muzejní expozice přihlásili do národní soutěže muzeí Gloria musealis, což rovněž představuje svou porci administrativy včetně fotografií a filmu na DVD.

Kromě toho chceme konečně připravit pro celé muzeum průvodcovské texty v cizích jazycích a je také třeba věnovat se katalogizaci nově získaných předmětů za minulý rok.

Letos také chystáme nové propagační materiály muzea  – letáky a brožury – a to je rovněž třeba redakčně připravit.

Podílím se spolu s několika dalšími kolegy z muzea i na přípravě publikace k letošnímu 830. výročí první písemné zmínky o městě. Dostal jsem za úkol napsání tří kapitol, a tak se v současné době rozhodně nenudím.

Jakou první výstavu roku 2014 chystáte?
První letošní výstavu chystáme ve spolupráci s ateliérem Radost manželů Pichových na počátek března a bude se jednat o ukázky předmětů uměleckého drátování, které dnes dosahuje v českých zemích vysoké úrovně. Výstavy se zúčastní celá řada výtvarníků z Čech i Moravy.

Pak bude následovat výstava k letošnímu stému výročí počátku první světové války a v září chystáme ve spolupráci se soukromými sběrateli výstavu o dějinách kominického řemesla v Čechách s názvem V úctě oddaný kominík… Na konci roku pak opět bude následovat tradiční vánoční výstava. Kromě toho uvažujeme ještě o několika drobnějších výstavách mimo prostory muzea, ale to je zatím ještě v jednání.

V městském zpravodaji jste vyzvali lidi, aby vám zapůjčili předměty z první světové války pro chystanou výstavu. Jaký máte na výzvu ohlas?

Ohlasy na naši prosbu ve Zpravodaji ohledně fotografií účastníků I. světové války z Milevska jsou zatím skromné. Přihlásilo se asi pět lidí, ale doufáme, že to ještě není konečné číslo. Náš záměr byl ukázat veřejnosti tváře milevských účastníků války a přiblížit ona léta zkázy prostřednictvím konkrétních lidí z Milevska a okolí. Věřím, že se další majitelé dobových fotografií svých dědečků a pradědečků ještě ozvou. Není problém vystavit zbraně či uniformy, ale zbraně i uniformy používali konkrétní lidé a ti by nás teď zajímali především.

Tato výstava bude zajisté stěžejní v letošním roce.
Samozřejmě.  V průběhu května bychom chtěli k výročí počátku první světové války otevřít výstavu a na srpen se chystá bitevní scéna ze střetnutí rakouské a ruské armády v podání klubů vojenské historie, což rovněž představuje spoustu administrativy, protože bitevní prostor musí mít statut dočasné střelnice.