Například v Protivíně některé děti usedly v nových třídach. Škola totiž přes léto prošla další etapou rekonstrukce. 

V Mirovicích nastoupilo 22 prvňáčků. Třídní učitelkou je Michaela Vejšická. Děti přivítala ředitelka školy Jitka Šebková a starosta Josef Vejšický. "Přes prázdniny jsme vylepšili prostor šaten, pro nejmladší žáky je vybaven barevnými skříňkami s možností sezení. Pro družinu přibyly venkovní herní prvek a domeček na ukládání her a pomůcek," uvedla ředitelka. 

Celkem 19 prvňáčků nastoupilo do Základní školy Kovářov. Vítala je třídní učitelka Pavla Škochová, strarostka Gabriela Zítková a ředitel Libor Mandovec.

V Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole v Písku se učitelé a žáci přivítali v novém školním roce na hřišti. „Strážní andělé“, dobrovolníci z řad starších žáků, budou vodit nové prvňáčky každé ráno do třídy, než si zvyknou na nové prostředí.