Ke zvýšení prestiže českého státu ve středověku významně přispěli Přemyslovci a zejména Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý své postavení opíral především o nově zakládaná města. Za jeho vlády jich bylo vybudováno nebo se začalo budovat více než pět desítek, mezi nimi České Budějovice a Písek.

Právě v těchto dvou městech  se ve dnech 22. a 23. března uskuteční historicky  první setkání přemyslovských a karlovských měst. Projekt vedle Přemyslovců připomene také odkaz jednoho z nejvýznamnějších panovníků tehdejší Evropy, císaře římského a krále českého Karla IV. „Gotické i barokní katedrály, renesanční centra měst nebo klasicistní paláce po celém kontinentu nám dodnes  připomínají, jak mnoho společného odedávna mají členské státy dnešní Evropské unie," zdůraznil jeden z autorů projektu Jiří Reiniš z českobudějovické galerie Zlatý kříž.

Cílem projektu je vytvoření stálé expozice a putovní reprezentativní výstavy v Jihočeském kraji s přesahem do národního a mezinárodního povědomí. Projekt v první fázi podpořila města České Budějovice  a Písek.  „V roce 2015 jsme si připomněli tři čtvrtě tisíciletí od založení našeho města právě Přemyslem Otakarem II. Tento panovník, jehož jméno nese hlavní českobudějovické náměstí, šestkrát  navštívil naše město a udělil mu četná hospodářská privilegia," připomněl Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic.

Projekt Setkání přemyslovských a karlovských měst doprovodí  výstava zahrnující kresby a grafiky českých a evropských panovníků, erby české a evropské šlechty, portréty představitelů církevních řádů a heraldiku  z tvorby milevského rodáka Františka Doubka, který žil a tvořil v Písku. František Doubek  zachytil také významná česká města ze seznamu UNESCO a jeho tvorba reprezentovala naší republiku v Bruselu v době českého předsednictví v Evropské unii.

Výstava Česká státnost od Františka Doubka je ojedinělým počinem, který osloví nejen milovníky výtvarného umění a znalce historické architektury, ale i veřejnost. „Doubkovo ojedinělé vidění světa a jeho grafické listy neopakovatelným způsobem zachycují naše dějiny.  Díky dílu Františka Doubka jsme mohli náš kraj a naši zemi při zahájení výstavy v Bruselu představit nejen jako nováčka unijního společenství, ale především jako místo a společnost, která vždy patřila a patří  k vyspělému a kulturnímu prostředí Evropy," zdůraznil jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Projekt Setkání přemyslovských a karlovských měst podpořilo Ministerstvo kultury.  „Výstava kreseb a grafik ze sbírky Františka Doubka coby nosná akce celého setkání představuje svébytnou uměleckou reflexi přemyslovského a zejména karlovského fenoménu v tomto regionu  a důstojně prezentuje kořeny české státnosti směrem   k domácímu i zahraničnímu publiku," konstatoval ministr kultury Daniel Herman.