Naše Mateřská škola Branice se této soutěže zúčastnila poprvé a hned s takovým úspěchem. Do soutěže jsme poslali 2 obrázky a oba byly oceněny. Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol a 2 předškolní kluby z Písku, zasláno bylo 216 obrázků. Z nich vybrala porota ty nejlepší.

V II. kategorii dětí ve věku 4 - 5 let obsadila první místo Anežka Drugová z MŠ Branice a čestné uznání v I. kategorii dětí 2 - 4 roky získal Vojtěch Liška. Oceněným gratulujeme a pořadatelům děkujeme za úžasnou atmosféru při předávání ocenění.

Romana Andělová