Zápisy do prvních tříd ZŠ se v předcházejících letech konaly většinou v lednu. Letos se rozhodnutím Ministerstva školství přesunuly na duben. Nejpozději do konce dubna musí rodiče požádat pro své dítě o odklad školní docházky a žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Někteří rodiče to možná nestihnou. „Snažili jsme se tomu předejít tím, že jsme rodiče informovali, aby si toto doporučení přinesli už k zápisu,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Marie Cibulková. Stejnou informaci dostali rodiče i na ZŠ. „Sešli jsme se s rodiči předškoláků již v lednu a na tuto skutečnost jsme je upozornili,“ doplnil Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa Písek.

V Písku jako první zapisovala v pondělí a včera budoucí prvňáky soukromá ZŠ Cesta. Město Písek je zřizovatelem šesti základních škol, kde se zápisy uskuteční v pátek 7. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna od 9 do 11 hodin. „Měli by se umístit všichni prvňáci, jejichž rodiče nebudou žádat o odklad školní docházky. Na rozšíření počtu tříd nemají školy ani prostorové kapacity. Předpokládáme, že k zápisu přijde kolem 400 dětí nejen z Písku, ale také z obcí, kde ZŠ není a mají s městem uzavřenou dohodu,“ vysvětlila vedoucí odboru Marie Cibulková.


V největší písecké škole, ZŠ Jana Husa otevřou v září čtyři první třídy. „Podařilo se najít prostor pro další třídu. Předpokládám ale, že k zápisu přijde méně dětí než vloni, demografická křivka přece jenom mírně klesá,“ myslí si Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa Písek.

Zápisy ve školách5. 4. – M. Alše Mirotice
6. 4. – Kluky
6.-7. 4. – Albrechtice n. Vlt.
7. 4. – Bernartice, Chyšky, Záhoří, Čížová, Kovářov
7.–8. 4. – Protivín, Mirovice
21.-22. 4. - Čimelice, Sepekov


V pátek a v sobotu se na budoucí prvňáčky, kteří přijdou k zápisu, těší také v Milevsku. V ZŠ T. G. Masaryka očekávají podle ředitele Martina Hrycha přes padesát dětí. Letos tu mají tři první třídy po dvaceti dětech. Učitelé se tak mohou dětem lépe věnovat. I když se letos zápisy posunuly až do dubna, problémy by vzniknout neměly. „Hodně rodičů vyřizuje potvrzení od lékaře a z poradny kvůli předpokládanému odkladu v předstihu,“ konstatoval Martin Hrych. Většinou tak činí po konzultaci s učitelkami ve školkách.


Podobné je to také v ZŠ J. A. Komenského Milevsko. Podle zástupkyně ředitele Dany Kotrbové už tady rodiče tří dětí ohlásili, že mají potřebné doklady k odkladu školní docházky. Děti si ale i tak mohou v klidu u zápisu vyzkoušet, co je čeká za rok.


K zápisu tu zatím zaregistrovali rodiče na webových stránkách školy 32 dětí. „Loni přišlo k zápisu mimo objednávkový systém patnáct dětí. Letos to může být podobné,“ doplnila Dana Kotrbová. Teď mají ve škole 51 prvňáčků.