Za přečtení krátkého textu byl každý malý čtenář odměněn dárkovým balíčkem, jehož obsah by mohl napomoci k dalšímu rozvoji tvůrčí činnosti dítěte