Průtok v řece Otavě klesl pod 4,60 m3/s, což je zákonným předpisem stanovený limit minimálního zůstatkového průtoku. Je-li nižší, nesmí městská úpravna vodu z řeky čerpat. Z toho důvodu Písek svou úpravnu vody odstavil a požádal Jihočeský vodárenský svaz (JVS) o zvýšení dodávek pitné vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Každou vteřinou sem nyní teče až 60 litrů vody, což je čtyřikrát více než obvykle. Výpadek a zásobení římovskou vodou obyvatelé města nepocítí.

Podle místostarostky Písku Petry Trambové není takový scénář úplně neobvyklý. K odstávce městské úpravny vody dochází pravidelně jednou ročně z důvodu plánované kontroly. Druhým důvodem je právě pokles průtoku vody v řece, což nastalo nyní. „Letos je to poprvé. Loni jsme k tomuto kroku nemuseli přistupovat vůbec, ale stát se to může. Jsme na to připraveni," uvedla s tím, že odstávka obvykle trvá pár dní, maximálně týden. Do ceny vodného a stočného by se projevila jen v případě, že by trvala dlouhodobě.

Akát u Kamenného mostu přišel o větve.
Akát u Kamenného mostu přišel o větve, na Mírovém náměstí jde k zemi celý strom

Zásobení Písku pitnou vodou zajišťuje převážně písecká vlastní úpravna, která čerpá surovou vodu z řeky Otavy. V běžných podmínkách tak Písek odebírá z vodárenské soustavy JVS pouze zhruba dvacet procent své celkové potřeby pitné vody. Tak to stojí i v koncesní smlouvě. V současné době plní vodárenská soustava JVS svou nezastupitelnou funkci, tedy zajištění i stoprocentní spotřeby pitné vody pro Písek.

Jak uvedl Antonín Princ, předseda představenstva a ředitel JVS, momentálně zvládají dodávat plnou kapacitu. „Zatím to systém umožňuje. Záleží na potřebách města a okolních napojených obcí. Naše zdroje a kapacity jsou dostatečné. S takovými situacemi si naše soustava dokáže poradit, garantujeme dodávky vody i obcím, které využívají převážně vlastní zdroje. Vypadnou-li lokální zdroje vody jako v Písku, jsme připraveni je plně nahradit. I proto soustavu stále modernizujeme, protože sucho ohrožuje i náš region, ať si to už někdo připouští nebo ne,“ poznamenal Antonín Princ.

Přehradní nádrž Orlík na Vltavě u Podolského mostu za nízkého stavu vody.
Podolský most na Písecku je opět kulturní památka, rozhodlo ministerstvo kultury

Jihočeský vodárenský svaz je klíčovým producentem a distributorem pitné vody v Jihočeském kraji, kde ji dodává 173 obcím. Vloni to bylo 16,280 milionů m3. Samotná Vodárenská soustava jižní Čechy patří k nejrozsáhlejším v zemi. Měří 556 km a na rozloze 6300 km² pitnou vodou zásobuje přes 400 tisíc obyvatel. Jejím pilířem je přehrada na řece Malši u Římova a srdcem úpravna vody v Plavu s navazující distribuční soustavou.