Lidé s postižením, kteří pobírají státní příspěvek na mobilitu, by si měli do konce roku vyměnit průkaz osob se zdravotním postižením (OZP). „Jedná se o tři typy průkazů, a to OZP -TP, ZTP a ZTP/P, které byly vydány podle legislativy účinné do 31. prosince 2013. Nyní již vyměňujeme i průkazy vydané po 1. lednu 2014. Platnost všech průkazů končí dnem 31. prosince 2015," upřesnil ředitel odboru Kontaktního pracoviště Písek Úřadu práce ČR Jiří Brožák.

Pokud tak včas neučiní, může se stát, že přijdou dočasně o výhody, které jim průkaz zajišťuje. „Dostali jsme písemné upozornění, tak jsem manžela doprovodila a všechno jsme bez problémů a v klidu v Písku na úřadě práce vyřídili. Nový průkaz ZTP/P jsme si už vyzvedli. Prý to musí posílat do Prahy, tak to trvalo od vyplnění žádosti asi tři týdny," uvedla Hana F. Upozornění formou dopisu rozeslali pracovníci písecké pobočky úřadu práce lidem, kteří dostávají příspěvek na mobilitu, už v průběhu ledna. „Vyzvali jsme je k prokázání nároku na průkaz OZP.

Výměna začala 1. dubna a od té doby byla na Písecku k dnešnímu dni vyměněna přibližně polovina evidovaných průkazů," dodal Jiří Brožák.
Po počátečním zájmu se ale podle něj v poslední době podávání žádostí na výměnu průkazů prakticky zastavilo. Vzhledem k tomu, že se čas pro obměnu krátí a nevyřízených žádostí zůstává poměrně hodně, není vhodné s návštěvou úřadu práce otálet. 

Vyřízení žádosti a vyhotovení průkazu vyžaduje určitý čas. „Může se tak stát, že žadatel, který vše nechá na poslední chvíli, přijde po určitou dobu o výhody a nároky, které mu z vlastnictví průkazu vyplývají," upozornil ředitel odboru Kontaktního pracoviště Písek Úřadu práce ČR Jiří Brožák.

Včasnou žádostí se navíc může každý vyhnout i nepříjemným frontám a zdlouhavému odbavování. „Vyřizování žádostí ke konci roku může být nepříznivě ovlivněno i tím, že podobnou obměnou projde i příspěvek na mobilitu," dodal Jiří Brožák.

Úkony s podáním žádosti podle něj nejsou příliš náročné. Žadatel zároveň s žádostí předloží pouze starý průkaz jakéhokoli typu, u průkazů vydaných do konce roku 2011 obecním úřadem doloží rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, dále barevnou fotografii stejného formátu jako na občanský průkaz a občanský průkaz.

Co potřebujete
Při podání žádosti žadatel předloží: starý průkaz, u průkazů vydaných do konce roku 2011 obecním úřadem doloží rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, dále barevnou fotografii stejného formátu jako na občanský průkaz a občanský průkaz.