Pro Viléma Sluku z Tábora je Podolsko, jak prozrazuje, srdeční záležitostí. Začal sem jezdit v roce 1973. „V roce 2005 jsem si zde natrvalo umístil karavan a od té doby jsem s kempem snad osudově srostlý, a tak jsem neváhal přihlásit se do výběrového řízení s minimálním programem uchovat tuto lokalitu nejen pro sebe, ale i pro dalších téměř třicet skalních rezidentů, kteří přes všechna úskalí zde ve svých karavanech tráví volné dny. Hrozilo totiž, že pozemky se stanou půdou pro spekulativní projekty různých developerů," vysvětluje Vilém Sluka.


Říkáte, že věříte tomu, že současná situace ve světě bude nahrávat tuzemským dovoleným. O kolik procent by počet turistů v kempech a tábořištích mohl narůst?
Myslím, že nárůst může představovat třicet procent. Nahrává tomu záležitost s migrační krizí, ale také si myslím, že se naši lidé nasytili exkluzivních dovolených, kdy člověk přijede do hotelu – a když jede do nějaké sítě – je to všude stejné. Navíc turistické destinace hřeší na to, že lidé si tam zvykli jezdit, a ceny jdou pomalu nahoru. Vnímám narůstající trend trávit dovolenou v České republice a také pod stany.

Myslíte si, že se někdy vrátí doba, kdy mnozí lidé čekali před kempy, až někdo odjede a uvolní se tak pro ně místo?
To určitě ne, i když bych tomu byl samozřejmě velmi rád. I vzhledem k velikosti našeho tábořiště – třicet tisíc metrů čtverečních – není možné, že by sem najelo patnáct set lidí.

Proč je lepší trávit dovolenou v kempu nebo na tábořišti, než jet s rodinou k moři?
 
Díky ceně, která je při táboření neporovnatelně nižší. Člověk se musí starat o sebe, nikoliv, že má all inclusive. Důležité je to i ze sociologického hlediska. Když se například na rozdělávání ohně podílí celá rodina, má to obrovský přínos. Podstatně větší, než když rodiče leží u bazénu na lehátkách a děti pokřikují a skáčou do vody.

Proč jste měl zájem provozovat tábořiště Podolsko? Bylo hlavním důvodem to, že k místu máte vztah a máte tu karavan?
  
Hlavní motivací je udržet tábořiště minimálně ve formě, v jaké fungovalo doposud, a aby zhruba třicítka karavanistů, kteří tu jsou nastálo a mají tuto lokalitu stejně rádi jako já, tu mohli zůstat. Aby nepřišel někdo, kdo například zdvojnásobí nájem.

Nezapírám, že také jde o přiměřený zisk, ale není to hlavní motivace. Spíše mi šlo o to, abych se měl čím bavit a aby tu tábořiště fungovalo dál.

Vilém Sluka.

Je Orlík pro turisty atraktivní, když ho trápí sinice a loni nedostatek vody, který sice lákal davy lidí, ale ne k tomu, aby se vykoupaly?
Co se týká sinic, domnívám se, že je to trošku hysterie, i když nepopírám, že měření jsou přesná a sinice v Orlíku jsou. Jsem tady deset let a nikdy jsem žádné problémy neměl. Horší je, že když připlave nebo vítr přifouká – my tomu říkáme – zeleninu. Je to zelená hladina, ale odejdete tři sta metrů odtud a voda je nádherně čistá.

Mě spíše trápí to, že Orlík má status retenční nádrže, nikoliv rekreační jako Slapy, a doplácí na to, pokud jsou sucha. Orlík vypouštějí jenom proto, aby ve Slapech byla voda. Je to trošku sobectví.

Už několik let sleduji naprosto nelogické hýbání s výškou hladiny. Nikdo mi zatím nedokázal vysvětlit, proč když jsou hlášeny třeba i dlouhodobé deště, hladina se zvedne. Když je hlášené sucho, hladina se sníží. Loni to bylo naprosto extrémní. V obavě před povodněmi snížili hladinu, a potom to dopadlo, jak dopadlo.

Regulace by měla být přiměřená. Protože jsem nejen karavanista, ale i loďař, tak bych velmi ocenil, kdyby byly dostupné informace – alespoň nějaký odhad –, kolik vody bude Povodí Vltavy upouštět.