Za nimi do Prahy ji doprovázeli řidič Petr Chudomel, sponzor celé cesty do Prahy, zástupci ZŠ Protivín, učitelky Tamara Vojtěchová a Marie Štěpková, Jaroslava Zemanová z Kestřan a Ivana Vazačová z Písku jako zástupkyně sponzorů z Písku a okolí.

Na tuto příležitost měli zvlášť nachystané dárky pro tříletého Robinka z Písku, který na onkologii právě pobýval se svou maminkou. Oba byli návštěvou mile překvapeni, klučík měl velikou radost z dárečků a jeho matka jen těžko skrývala slzy dojetí. Popřáli jim hodně sil i štěstí a  Květa Vejvalková se svým doprovodem pokračovala za dalšími malými pacienty na oddělení.

Nemalé překvapení prožíval i devítiletý chlapec, se kterým se potkali ve výtahu, když jel na vyšetření. Než vystoupil ve svém patře, byl zasypán spoustou sladkostí a dárků.

Děti, jež musejí trávit Vánoce v nemocnici, bývají smutné ze své situace, ale odvážně čelí těžkému údělu. O to více je rozveselí jakýkoli radostný prožitek a milá událost. Právě těmi se jejich pobyt snaží Květa Vejvalková alespoň na okamžik zpříjemnit. „Pocit radosti a štěstí a chvíle zapomnění na vážnou nemoc jsou pro děti a jejich rodiče jediným zpestřením života během náročného procesu léčby. Proto díky vám všem, kteří pomáháte, se podařilo potěšit a na chvilku vytrhnout ze smutné reality bezpočet malých pacientů z onkologického oddělení," říká Jana Horažďovská  z Protivína.

Poděkování patří i členům doprovodu za dětmi, dále početné rodině Lednických z Myšence, která se svými přáteli a spolupracovníky z Protivína sehnala pro děvčata i chlapce hromadu dárků. Díky jejich podpoře bylo obdarováno více nemocných dětí a balíčky pod vánočním stromečkem potěšily zvláště ty malé pacienty, kteří neměli to štěstí strávit vánoční svátky doma v kruhu své rodiny.

Květa Vejvalková by chtěla obzvlášť poděkovat starostovi Protivína Jaromíru Hlaváčovi, jenž zaštiťuje sbírku pro nemocné děti, a také všem lidem z Protivína, Písku a jiných míst, kteří jí pomáhají shromáždit prostředky na obdarování dětí.

Jmenovitě jsou to: Jiří Kolovrátek – Karlovy Vary, Jaroslav Müller – Proton Protivín,  Václav Pelíšek – Vodňany, Jan Veselý – Pneuservis, Michal Voldřich, Monika Smejkalová – Písek, Eva Novotná – JE Temelín, Jaroslav Řehoř – stavebniny Protivín, Jiří Plíva, Marcela Dubská, Petr Chudomel s rodinou, Věrka Marková – Karlovy Vary, Daniela a Libor Kolářovi, Josef Staněk – Písek, Katka a Josef Lednických – Myšenec, Veronika Vejvalková, Matěj Vlček, Martina a Vítek Měkutovi – Vodňany, Jarmil Červený – České Budějovice, Klub žen – Protivín, Věra Boušková, Václav Hoch, L. Jekl – MO Protivín, Ivana Vazačová – Písek, Arnošt Mareš – Písek, Renata Vohradská – Příbram, Lucie Suchá – Příbram, p. Frnochová s rodinou, Eva a Zbyněk Jelínkovi, Jaroslava Zemanová – Kestřany, Hanka Jelínková – Písek, Milan Staněk – Písek, Roman Stinka – Kestřany, Eliška Štrbiková – Písek, Josef, Anna a Michaela Lednických – Myšenec, Hanka Jeklová, Iveta Mísařová, Jana Pouzarová – Skály, Václav Čížek – Štěkeň, Jiří Rychlý, Anna Pilečková, Petr Fürst – Vodňany, Petr Runt, Lenka Petříková, Martin Holeček – Vodňany, Jakub Krejčí – Vodňany, Jaromír Špiller, Petr Fritz, Lenka Straková – Myšenec, Milan Moudrý a všichni další dárci, kteří přispěli, ale  neuvedli své jméno.