Beseda byla pomyslně rozdělena na dvě části. V té první se vedoucí projekce Radek Lenemajer věnoval známým filmovým místům Protivínska (www.filmovamista.cz). Videoprojekce začala, jak jinak, filmem „Už zase skáču přes kaluže“, v němž se malý Adam i přes postižení nevzdává svého snu jezdit na koních. „Roli“ nemocnice si ve filmu zahrál protivínský zámek. Pan Čabrádek doplnil promítanou ukázku o informaci, že scénář napsal Jan Procházka, nicméně byl v politické klatbě, a tak se v tehdejší nelehké době stal „pokrejvačem“ Ota Hofman. V ukázce z filmu jsme mohli vidět, jak vypadal zámek před rekonstrukcí (nebarevný), pak nádvoří, které bylo vydlážděné, ale dnes tomu tak již není. Stejně tak pamětníci vzpomínali na schodiště, kterým se chodilo do místnosti, kde se promítalo, nebo probíhalo vítání občánků.

Diváci byli vyzváni, aby podle další ukázky poznali název filmu, ale i když poukazovali na známá místa na protivínském náměstí, včetně stejných dveří do bývalé prodejny hraček naproti dnešnímu Second handu, dříve drogerie,, název seriálu „Písečná potvůrka“ padl až po delší době. Následující ukázku poznali všichni, i když filmové místo už dnes vypadá jinak. Film „Markéta Lazarová“ je podle Karla Čabrádka nejlepší film, který kdy byl natočen. Vzpomínal, jak na tvrz Klokočín (nebo – li Roháček), museli navézt sníh. Dovezli jej z NDR na dvou nákladních Tatrách 111. Sotva se ale scéna natočila, foukl vítr a vedlejší Skály byly pod sněhem a tvrz bez něj, protože umělý sníh byl lehký a vítr jej odnesl pryč. V jiné scéně měla tvrz vypadat jako vypálená a pan Čabrádek měl na starosti to, aby zdi byly černé, tedy „vypálené“. Pyrotechnik je natřel pastou, ale nepodařilo se udělat oheň a opálit je. Přijeli tedy nakonec tesaři, osekali to a natřeli načerno. Další filmové místo poznali diváci také až po nějaké době. V „Poprasku na silnici E 4“ tím místem byly Radčice.

Ve druhé části besedy zavzpomínal Karel Čabrádek na své začátky. Takovou premiérou pro něj ostatně byla i beseda. Sám poznamenal, že je pro něj okolí Protivínska srdeční záležitostí, protože babička pocházela ze Selibova a on měl v Myšenci pár let chalupu. Karel Kachyňa, se kterým pracoval na několika filmech, koupil chalupu v Novém Dvoře. A byl to on, kdo mu nabídl, jestli by nechtěl zkusit něco pro film. První společná práce („Čekání na déšť“) dopadla dobře, vyhráli s ní festival. Scénáristicky se pak podílel na filmech „Den velkého ticha“, „Počítání oveček“ a samozřejmě asi na nejznámějším filmu pro Protivíňáky „Duhová kulička“. Ten je spojený s chalupou nedaleko Nové Vsi. Karel Čabrádek do scénáře napsal poznámku „vejminek“. Myslel si, že nebude problém takovou chalupu najít. Jenže nestalo se tak a s architektem měli velké starosti najít to správné místo pro natáčení. Projezdili spoustu usedlostí, ale až na Zelendárkách našli to, co se „vejminku“ nejvíce podobalo. Z dalších filmů jmenujme „Dobré světlo“, jemuž navrhl dva možné konce (buď zůstane hlavní hrdina Karel Heřmánek s manželkou, nebo s Arankou). Nicméně tato možnost neprošla, a tak byl konec upravený a podle Karla Čabrádka vlastně nepravdivý (končí tím, jak hlavní hrdina odjíždí, kolem vlaku probíhá Aranka a K. Heřmánek si ji fotí). Prvním porevolučním dílem je pak film „Kráva“. Psal scénáře i pro televizní filmy, jako „Listonošky“, které vznikly v rámci „Bakalářů“ natočených podle diváckých dopisů. Pan Čabrádek dostal od dramaturga 11 dopisů, aby si vybral příběh, který scénáristicky sepíše. „Přijel jsem domů, přečetl si je, uronil slzu, narazil klobouk a šel do hospody.“ Tam nebylo skoro nic, co by se dalo využít. Nakonec ale „Listonošky“ sepsal. Zato při sledování ukázky z Kachyňova předposledního filmu „Kožené slunce“ ožily termíny jako „pralesní liga“, která běžně slýcháme v „Okresním přeboru“. Inspirace současného seriálu je tedy zřejmá, stejně tak i někteří herci jsou titíž (jako Ondřej Vetchý). Původně mělo být „Kožené slunce“ seriálem. „Ale Ivo Pelant redukoval a redukoval, až je z toho solitér,“ podotkl Karel Čabrádek. Při sledování ukázky z filmu „Cesta byla suchá, místy mokrá“ (2003) jedna z besedujících vzpomínala, jak filmaři parkovali ve Žďáře, když převáželi válec. Většina poznávala místa spojená se Žďárem, Novou Vsí či Putimí. Na závěr byla puštěna ukázka z filmu, kde je Bavorov a Strunkovice nad Blanicí. K dvoudílnému televiznímu filmu „Boží pole“ také napsal scénář Karel Čabrádek.

Za dvě hodiny nebylo možné pustit ukázky ze všech filmů, na kterých se podílel. Ale její poměrnou částí si besedující při zhlédnutí ukázek připomněli místa spojená s Protivínem a ta další, více či méně známá. Další setkání se uskuteční 16. listopadu na téma proměny protivínského náměstí ve víru 20. století.

Za PVK Petra Čecháčková