Přesné datum založení města není známé. První písemný záznam již datum má: 1. září 1282. Listina dokládá, že v té době zde již bylo šlechtické sídlo pro správce území, které patřilo králi a k němuž patrně náležely i vsi Milenovice, Krč a Myšenec.

Oslavy 725. výročí první písemné zmínky o Protivínu se uskuteční 15. září od 10.00 do 22.00 hodin. Program se připravuje pro 1. nádvoří a prostor před zámkem.

„Na prvním nádvoří budou gotické stany s výstavkou historických zbraní, které si návštěvníci pod dohledem odborníků mohou i vyzkoušet. Na tomto nádvoří bude rovněž historická tržnice, kde bude nejen dobová krčma, ale také historická řemesla a představí se zde rovněž místní výrobci a prodejci,“ uvedla do programu vedoucí Městského kulturního střediska Sylva Karfíková.

V deset hodin přijede před zámek panovnická družina, ve které nebudou chybět současní představitelé města. Zatím ale není jasné, zda budou také na koních. Podle informací ověřených ze dvou nezávislých zdrojů se družinu chystá přepadnout žoldnéřská cháska.

Pokud se ji podaří zlikvidovat, bude program nerušeně pokračovat ukázkami umění mažoretek a šermířů, vystoupením hudebníků a tanečních souborů. Mimo jiné se představí domácí skupiny Krypton a Araxa. Program vyvrcholí ohnivou show.

Jednou z akcí věnovaných protivínskému výročí je také výstava výtvarných prací českobudějovického rodáka Štěpána Mikuláše Mareše nazvaná Annakvítek, která byla v sobotu slavnostně otevřena v galerii Radost na tvrzi Klokočín. Výstava potrvá do 28. října.