Město Protivín coby zadavatel veřejných zakázek čelí v současné době řízením, která zahájil ÚOHS na základě písemných oznámení opozičního zastupitele města Milana Mráze. Ten jich podal zhruba před půl rokem patnáct. Některá ÚOHS odložil s tím, že důvody uváděné oznamovatelem nebyly relevantní a veřejné zakázky byly provedeny v souladu se zákonem. Týká se to přeložky vodovodu a výměny a doplnění kanalizačního řadu v Myšenci, rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace v Partyzánské ulici v Protivíně, rekonstrukce Partyzánské ulice a odkanalizování Myšence.

Podle starosty města Jaromíra Hlaváče je šest věcí vyřešených a ostatní se týkají v podstatě hlavně rekonstrukce školy. Jedno z oznámení však pro město příliš dobře nedopadlo, a to stavební úpravy bývalé školy v Myšenci. ÚOHS shledal porušení zákona ze strany zadavatele a dal městu pokutu ve výši 120 tisíc korun. „Tvrdí, že jsme první a druhou etapu prací měli brát jako celek. My si to nemyslíme a připravujeme správní žalobu, aby rozhodl příslušný soud," vysvětlil starosta s tím, že podle něj spolu obě zakázky funkčně nesouvisí a netvoří funkční celek, jak tvrdí ÚOHS. „Nemůžeme hovořit o časové souvislosti, když byly zadávány v časovém odstupu delším než 13 měsíců, rovněž tak využití II. patra na byty nelze funkčně spojovat s využitím I. nadzemního podlaží pro širokou veřejnost jako klubovnu a volební místnost," pokračoval Jaromír Hlaváč.

Falešná kasička byla u nemocniční lékárny.
Jméno Charity Písek někdo zneužil k falešné sbírce. Kasičku nechal u nemocnice

ÚOHS rovněž provedl šetření ve věci veřejné zakázky na stavební úpravy objektu s technickou místností, bytovou jednotkou a garáží v Selibově, kterou vysoutěžila starostova stavební firma. Obvinění z ovlivnění zakázky mířilo na starostu, administrátora podlimitní veřejné zakázky a členy rady města. „ÚOHS věc odložil s konstatováním, že zadavatel postupoval dle zákona a ze strany zadavatele ani zpracovatele veřejné zakázky nedošlo k žádnému porušení právních předpisů," zmínil starosta, podle nějž město nepochybilo v žádné z řešených investic. „Nejhorší je, že už několik měsíců neděláme nic jiného, než že řešíme ÚOHS. Úředníci pořád něco dokládají, hledají, vyřizují a zpracovávají nad rámec své běžné pracovní činnosti. Stojí to čas, síly i peníze a je to úplně zbytečné," doplnil Jaromír Hlaváč s tím, že si práce zaměstnanců úřadu cení.

Město Protivín dalo za posledních deset let do investičních akcí 650 milionů korun. Hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem.