Právě končící rok byl v hospodaření  města jeden z nejúspěšnějších za poslední léta, a to i přesto, že v polovině roku zasáhly město povodně. Velká voda postihla město a některé připojené obce  povodně a  do rozpočtu byly zařazeny další investiční akce.

„Pokud se nestane nic mimořádného předpokládáme, že hospodaření města skončí přebytkem deset milionů korun, což je včetně  dotace na opravu komunikací," konstatoval Jaromír Hlaváč, starosta Protivína.

Na středečním zasedání zastupitelé kývli na návrh rozpočtu pro příští rok. I když  je schodkový, město počítá, že se výdaje podaří snížit  dotacemi a v příjmech by se stejně jako letos  mělo  příznivě projevit  nové rozpočtové určení daní.

Rozpočet počítá se stejnými částkami jako letos na příspěvky do sportu, kultury a spolkové činnosti. Naopak výrazně se zvyšují peníze na investice. Počítá se  například se zateplením a výměnou oken 2. MŠ, úpravou komunikace v Purkyňově ulici a se zázemím pro sportovce na fotbalovém stadionu. Bez dotací však bude nutné některé akce odložit nebo omezit. K výrazným úspěchům  patří další snížení zadluženosti města.

Rozpočet města  Protivína
na rok 2014:
Příjmy ⋌103 815 000 Kč
Výdaje ⋌109 431 000 Kč
Schodek ⋌5 616 000 Kč