Nejvíce zastupitelé přiklepli fotbalovému klubu, a sice 290 tisíc korun. TJ Slavoj Protivín dostal 140 tisíc korun, TJ Platan Protivín 100 tisíc korun a Jihočeský TAEHAN 66 tisíc korun. O nižších příspěvcích rozhodovala rada města.

Kolik kdo dostal?

TJ Blaník Milenovice 40.000,- SDH Protivín 15.000,- Rybáři Protivín 20.000,-
Sokol Krč 45.000,- SDH Myšenec 10.000,- Klub žen Protivín 15.000,-
Tenisový klub Protivín 30.000,- SDH Maletice 5.000,- Spolek FÓR Protivín 25.000,-
JUNÁK Protivín 40.000,- HORIZONT Protivín 20.000,- JEDNOTA Protivín 4.000,-
PASTELKA Protivín 45.000,- Sdružení zdrav. postiž. 25.000,- OS Těšínov 10.000,-
Evangel. církev Protivín 21.000,- Holubáři Protivín 10.000,- Vlastivědný klub 10.000,-
KOCANĎÁCI Protivín 35.000,- Myslivci Protivín 10.000,- Dětský den 10.000,-
SDH Milenovice 50.000,- Včelaři Protivín 10.000,- Pohádková kovárna 30.000,-
SDH Záboří 35.000,- APICENTRUM Protivín 15.000,-
SDH Krč 10.000,- ČČK 10.000,-