Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá Jaromír Hlaváč, starosta Protivína.

1) Co se vám podařilo za první dva roky?
Podařilo se nám bezproblémově zabezpečit chod města a zajistit činnosti organizačních složek města a fungování školských zařízení. Začali jsme realizovat zejména investiční akce, které jsme měli připravené a které jsme považovali za nutné ke zkvalitnění života obecně, to znamená ve městě i místních částech.

Kromě investic se městu daří každoročně uspořádat již tradiční akce, jako jsou novoroční odpoledne a podvečer se slavnostním ohňostrojem, velikonoční oslavy, svatoanenská pouť, městské slavnosti či zdobení vánočního stromu.

Z investičních akcí se nám podařila řada věcí. V oblasti kultury je to například digitalizace kina Protivín na 3D, v oblasti sportu a zájmové činnosti dětí a mládeže je to sportoviště Myšenec, tenisový kurt Protivín, dětská hřiště v Milenovicích, Chvaleticích, Myšenci a Krči.

V oblasti infrastruktury jde o úpravu nábřeží u Blanice, vybudování části kanalizace Myšenec, Maletice a v Protivíně o odkanalizování spodní části náměstí, dále odkanalizování ulice Ve Školce a Jiráskovy ulice. V oblasti bezpečnosti dopravy jsou to křižovatka Krčská a Zábořská, chodník v Zábořské ulici, chodník v Družstevní ulici směrem do ulice Komenského.

V rámci vodního díla v zemědělské krajině jsme zrekonstruovali vodní nádrž Krč. Také jsme opravili některé komunikace, přesněji jsme obnovili komunikace v místní části Myšenec, dokončili jsme cyklostezky a rekonstruovali ulici Palackého.

Dokončili jsme rekonstrukci obřadní síně na radnici a v rámci bytového hospodářství jsme přepojili kotelny, vybudovali topný kanál, dva nové byty a udělali jsme komplexní rekonstrukci tří stávajících bytů.

V oblasti školství jsme zřídili novou třídu v mateřské škole, což vedlo ke stoprocentnímu uspokojení místních žadatelů o umístění dětí.

Město klade velký důraz, aby investiční akce byly zaměřeny do všech činností a odvětví, které spravuje.

2) Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?
Na další dva roky máme připraveno mnoho akcí jak společensko – kulturních, tak investičních, které vycházejí z dlouhodobého záměru města. Za samozřejmost považujeme stoprocentní zabezpečení chodu města, zajištění činnosti organizačních složek a fungování školských zařízení a kultury.

Město chce zachovat tradice, což znamená uspořádání pěti hlavních akcí pro zpříjemnění života občanů.

Po stránce investiční se chceme v příštích dvou letech zaměřit na následující akce. V infrastruktuře je to rekonstrukce vozovek a přilehlých chodníků ulic Družstevní, části Ve Školce, Chelčického, Purkyňova, dále v místní části Libochov a Selibov.

V oblasti bytového hospodářství jsou to vybudování nového bytu, rekonstrukce stávajících obecních bytů, rekonstrukce čtyř garsoniér v domě s pečovatelskou službou a částečná výměna oken domu v Družstevní ulici. Také chceme zrekonstruovat interiér a ozvučit smuteční síň na hřbitově.

V oblasti sportu bychom rádi dokončili centrální sportoviště v areálu FK Protivín včetně zázemí pro sportovce (druhý tenisový kurt, hřiště na nohejbal a beachvolejbal, tenisovou zeď).

Plánujeme také rekonstrukci školního pavilonu ZŠ Protivín včetně výměny oken, zateplení, osvětlení a nového nábytku.
Město připravuje další investiční akce, nicméně musí vycházet z ekonomických ukazatelů a předpokladů ministerstva financí ohledně daňové výtěžnosti a s ohledem na to plánovat. Od roku 2013 bude platit nové rozpočtové určení daní, které by našemu městu mělo pomoci, a právě s ohledem na něj jsou naplánovány akce v tomto rozsahu a v poměrně velké finanční náročnosti. Při sestavování rozpočtu bude město opatrné a další akce bude zařazovat pouze v případě, že předpokládaný výběr daní se naplní.
Věřím, že tyto investice a činnosti města dále zkvalitní život jak v Protivíně, tak v místních částech. 

Příště bude odpovídat starostka Zhoře Romana Nohejlová.