Jedná se o ulici Ve Školce a o III. etapu rekonstrukce průtahu městem, a to od ulice M. Krásové ke Švermově ulici. „Při obou těchto akcích se nevyhneme dopravním omezením, a to především v ulici Ve Školce. Je však ve velmi špatném stavu, který ještě zhorší současný provoz vozidel objíždějících rekonstruovaný průtah městem,“ konstatoval starosta Jaromír Hlaváč.

Obyvatelé „Rafandy“ budou moct opravovaný úsek průtahu objet, a to ulicemi Husova, Luční a Čechova. Investicemi do komunikací a infrastruktury Protivín vyřeší velkou část města.