Jedná se mimo jiné o pokračování rekonstrukce jižní strany Masarykova náměstí, kde se počítá s více než třemi miliony korun, rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu za 525 tisíc korun či dokončení dopravního značení v Mirovicích i přilehlých obcích. Také se bude dělat veřejné osvětlení v Kakovicích, obnova vodovodu, kanalizace a kanalizačních přípojek nebo projekt na sběrač v čistírně odpadních vod.

„V investicích města na příští rok mi chybí peníze na zateplení školky, které už nějakou dobu plánujeme," podotkla zastupitelka Marie Hrdinová na středečním jednání, kde Mirovičtí investiční akce i celý rozpočet schvalovali.

S tím, že se situace mateřské školy musí řešit, souhlasí všichni. Náklady na elektřinu, kterou se zde topí, jsou až šest set tisíc korun ročně. „Pro příští rok to v rozpočtu nemáme, jelikož není žádný vhodný grant, o který bychom na to mohli požádat, a bez dotace to nepůjde. Udělat se to ale musí, to je bez diskuze," vysvětlil starosta města Zdeněk Bárta.

Dalším návrhem, který by se podle zastupitele Antonína Suchana měl zanést do rozpočtu, byla protipovodňová opatření. „Podle mě by to mělo být součástí plánu na příští rok. Navrhuji vyčlenit čtyři sta tisíc korun na protipovodňová opatření," řekl Antonín Suchan.

O tomto záměru zastupitelé dlouho diskutovali. Zvažovali ho i v souvislosti s tím, že určitá protipovodňová opatření už městu přislíbilo také Povodí Vltavy. „Máme sice nějaký slib od Povodí, ale dokud my sami nezačneme s něčím konkrétním a neukážeme, že to myslíme vážně, nic se nezmění. Když se to pak rozhoupe, už to půjde," pokračoval Antonín Suchan.

„Pokud Povodí Vltavy opravdu vyčistí řeku, bude to mít stejný efekt, jako když postavíme metrovou protipovodňovou zeď," podotkl starosta.

Nakonec se zastupitelstvo shodlo, že by peníze na protipovodňová opatření v plánu na příští rok měla být, ale není kde na to vzít peníze, aniž by se nemusel zavrhnout jiný důležitý záměr. „Mohli bychom to dát takzvaně pod čáru jako první mimořádnou událost v roce 2014 pro případ, že nevyjde některá z dotací na plánované akce," navrhl tajemník města Josef Appel.

S tím zastupitelstvo souhlasilo a investiční akce na příští rok schválilo.