Opakovaně se dostala na jednání zastupitelstva žádost firmy s.n.o.p.cz Písek o prodej pozemku ve vlastnictví města v průmyslové zóně. Na říjnovém zasedání bylo schváleno konečné znění kupní smlouvy, která se již připravuje k podpisu.

Nový závod společnostis.n.o.p.cz, která v Písku působí od roku 1995 a je významným zaměstnavatelem v regionu, k dosavadním zhruba 680 pracovním místům v průběhu několika let vytvoří dalších 100 až 200 pracovních příležitostí.

Rozšiřování průmyslové zóny směrem k bytové zástavbě se ale nelíbí obyvatelům sousední místní části Purkratice. Průmyslová zástavba v této části Písku je však v souladu s územním plánem, proto Osadní výbor Purkratice žádal o jeho změnu. To však zastupitelé odmítli.

Jedním z hlavních požadavků obyvatel je vytvoření zeleného pásu mezi domy a novou halou. „Jde nám o maximální omezení hluku a prašnosti. Domníváme se, že se zvýší i počet okolo jezdících kamionů,“ zdůraznila předsedkyně Osadního výboru Purkratice Lenka Nádějová. „Naše společnost zřízení zeleného pásu podporuje. Vysadíme ho a budeme o něj pečovat,“ reagovala Ilona Turková, zástupkyně firmy s.n.o.p.cz.

Právě zelený pás se stal jablkem sváru mezi zastupiteli při tvorbě usnesení a starostka Eva Vanžurová musela jednání přerušit. Firma navrhla šíři 10 metrů, což se Purkratickým zdálo nedostatečné. Zastupitel Petr Hladík doporučil šíři 35 metrů, místostarosta Jiří Hořánek se přimlouval za 15 metrů.

„Ve smlouvě by mělo být ošetřeno, dokdy zelený pás vznikne a jak to bude s jeho údržbou,“ připomněl radní Luboš Průša.

Nakonec bylo do smlouvy zakomponováno, že zelený pás bude minimálně 300 metrů dlouhý a nejméně 15 metrů široký a vznikne nejpozději do pěti let.

Nový závod
Do dvou let by společnost s.n.o.p.cz Písek měla v průmyslové zóně zahájit investici za zhruba 350 milionů korun. V nové hale by podle vývoje automobilového průmyslu mohlo vzniknout až 200 pracovních míst. Firma počítá také s výstavbou parkoviště pro kamiony.