Mimořádnou zajímavostí se může pochlubit  vesnička Borečnice, dnes jedna z místních částí obce Čížová. Je to  kaplička Panny Marie Lurdské postavená z kamenů nad  řekou Otavou.

„Ve čtvrtek 1. května se v Borečnici uskuteční procesí a pobožnost. Procesí vyjde v 11 hodin od návesní kapličky a pobožnost bude sloužit písecký vikář Jan Doležal u kapličky Panny Marie Lurdské," informoval Tomáš Korejs, starosta Čížové.

Kaplička Panny Marie Lurdské byla postavena nad bývalým Tlučkovým mlýnem tehdejším místním mlynářem Aloisem Kubrichtem po vzoru poutní  kaple v Lurdech ve Francii. Na žádost babičky mlynáře byla borečnická kaplička  zasvěcena  Panně Marii Lurdské,"  informoval bývalý památkář Jiří Hladký.

Poprvé byla kaple vysvěcena  roku 1871 za velké účasti lidí z obce a okolí.  Při stavbě orlické přehrady byl mlýn zbourán. Kaplička Panny Marie Lurdské byla znovu obnovena a vysvěcena 1. května před dvěma lety.