O tom, jak řešit dostatečnou zásobu pitné vody, diskutovali zastupitelé na čtvrtečním jednání. „Zvětšujeme kapacitu  úpravny vody, aby tam mohlo být v zásobě více o dvacet kubíků vody než dosud. Práce začaly už před týdnem," uvedl starosta Vladimír Bouček. Zvětšení kapacity pro zásobu upravené vody by ale nemělo smysl v případě, pokud by se opakovala situace, že by došla voda ve vrtech. „Proto bychom chtěli připojit k úpravně ještě vodu ze staré studny, která je sice mělčí, ale mohla by pomoci při výkyvech spotřeby vody v krizových situacích. Studna je na soukromém pozemku a jednání s jeho majitelem ještě pokračují," dodal Vladimír Bouček.  

Připomněl, že i přes upozorňování na to, aby lidé šetřili vodou z obecního vodovodu, byla v horkých dnech spotřeba vody dvojnásobná. Voda podle jeho informací docházela také lidem v soukromých studních.

Čistírna odpadních vod

„Voda nám chybí ve studni       u čistírny odpadních vod, kterou potřebujeme k tomu, aby čistírna dobře fungovala," dodal Vladimír Bouček. Možnost napojení na obecní vodovod zastupitelé zavrhli. Všichni se shodli na tom, že by se tím mohla ještě více zhoršit situace pro místní lidi a kdyby došla voda ve vrtech, tak by problémy vyvstaly znovu. „Shodli jsme se na tom, že zjistím u firmy, která nám čistírnu odpadních vod stavěla, jestli by bylo možné vodu, která z čistírny vytéká, znovu využívat na její provoz," doplnil Vladimír Bouček.

Použití vyčištěné vody by bylo ideální. Náklady na vybudování potrubí by byly mnohem nižší než případné  pořizování nového vrtu.