Diskutovat s veřejností, přiblížit službu a odpovídat na otázky přijeli ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, její náměstek Marek Tkáč, ředitelka věznice Kuřim Gabriela Slováková i místopředseda Okresního soudu v Českých Budějovicích Radek Martínek. Nastínili mimo jiné, jak by měl probační dům fungovat. Jeho kapacita má být maximálně 16 osob, které budou muset splňovat nastavená pravidla, projevit snahu o nápravu, vyhnout se alkoholu i drogám, hledat práci či bydlení a snažit se obnovit vazby s rodinou. Podmíněně propuštění vězni by zde měli strávit maximálně šest měsíců, poté se vrátit "domů". Aspoň taková je vize, které ale někteří z řad veřejnosti příliš důvěry neprojevili. Písečáci se obávají, že vězni ve městě zůstanou. Vadí jim, že se sem budou umisťovat podmíněně propuštění z celé republiky.

Více přineseme v pátečním Píseckém deníku.