Návštěvníci měli příležitosti podívat se i tam, kam se obvykle nedostanou.

Například v domě U Koulí byly zpřístupněny vestibul, nádvoří s památníkem Otakara Ševčíka, část zahrady a dvorek nad gotickým příkopem. První zmínka o domě ve Šrámkově ulici pochází z roku 1546. Jeho pojmenování souvisí s kamennými a železnými dělovými koulemi nalezenými při bourání Putimské brány. Pamětní deska na domě připomíná pobyt Fráni Šrámka, podle jehož děl Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr natočil filmy písecký rodák Václav Krška.

V zahradě historického měšťanského domu U Slona byla instalována výstava Písek v čase. Fotografie připomněly například ničivé povodně v letech 1940 a 2002, staré průmyslové budovy nebo objekty související s řekou Otavou.

Dále si návštěvníci mohli prohlédnout Kronbergerův pavilon, kde je k mimo jiné k vidění nejstarší poštovní schránka ve městě, ateliér výtvarníka Jana Novotného v Soukenické ulici a další objekty. Ve Sladovně se ti nejodvážnější podívali až k jejímu komínu.

Značný zájem byl také o katolické kostely Narození Panny Marie, Povýšení sv. Kříže a sv. Václava nebo židovský a vojenský hřbitov.