Obyvatelé Fügnerova náměstí se letos musí vyrovnat hned se dvěma stavebními akcemi. Jedna, překládka teplovodu, je již hotová, revitalizace  náměstí by měla skončit  ještě letos.  V každém případě ještě více než dva měsíce budou mít lidé  ztížený přístup do  domů a bytů. Firma  Casta, která vyhrála výběrové řízení,  se však zavázala, že zajistí bezpečný průchod k objektům. Přesto musí být lidé opatrní, neboť prochází staveništěm.

V jednom z domů  na náměstí je sídlo 5. mateřské školy. Právě rodiče dětí mají obavy, zda cesta do mateřinky nebude příliš komplikovaná. „Teplovod se pokládal   o prázdninách. V pondělí 26. srpna se školka otevírá, ale rodiče nemusí mít obavy. Bezpečný průchod byl jednou z podmínek stavebního povolení pro rekonstrukci," uvedl Pavel Koc, ředitel ZŠ J. K. Tyla. Při kontrolním dnu  bude v pátek 22. srpna ještě škola s dodavatelem jednat  o případných připomínkách.

„Pokud by došlo k nějaké nepředvídané události, jako krajní variantu máme připravený průchod zahradou," dodala vedoucí učitelka 5. MŠ Marcela  Habartová.

Chodcům, kteří  od  začátku tohoto týdne procházejí kolem stavebních strojů na vyvýšené části Fügnerova náměstí, se naskýtá zajímavý pohled. Pod  sundávaným asfaltovým  nánosem se znovu  objevují  dlažební kostky.  Nebyly vidět už více než půl století.
„Kostky vypadají celkem zachovale,  mohly by je trochu srovnat a nechat na místě," přemýšlel nahlas jeden z kolemjdoucích, který sledoval práci zaměstnanců firmy Casta.

„Dlažební kostky se stejně jako asfalt musí sundat. Budou se tady dělat výkopy. Po  teplovodech, které  měnila  Teplárna Písek, se budou blíže k domům  přendávat inženýrské sítě. Staré kostky se ale rozhodně nebudou vyvážet na skládku. Dohodli jsme se, že budou uloženy v meziskladu firmy Casta  pro další případné použití," poznamenal  Rudolf Koraba   z odboru rozvoje, investic a majetku města.
Stejně jako v dolní části náměstí, která už má rekonstrukci za sebou, bude i zde dlažba  tak, jak ji navrhl architekt Karel Lapka. Ještě před tím ale bude zbourána  zeď  rozdělující různě vyvýšené části Fügnerova náměstí.

„Opěrná zeď s betonovým zábradlím, jak ji vidíme dnes, spadá do roku 1926. V některém dobovém tisku  tehdy tvrdili, že jde o hladovou zeď. Zásah do původního stavu se jim nelíbil," připomněl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

Vyvýšená část náměstí bude klidovou zónou, což bude určitě výhodou hlavně pro děti z mateřské školy.  Auta zde nebudou projíždět jako dosud a umístí se sem lavičky a zeleň. Motoristům budou  k dispozici  kolmá stání pod zdí, o tom, zda budou placená, ještě není rozhodnuto, nebo potom placené parkoviště u řeky.

Z nábřeží se na Fügnerovo náměstí  přesunou dvě lavičky s opěradly. Důvodem jsou připomínky občanů, že  opěradla   jim neumožňují pohodlně sedět a dívat se na řeku. Umístění laviček v obou lokalitách se bude konzultovat  při kontrolním dnu, kterého by se v pátek měl zúčastnit také autor projektu, architekt Karel Lapka.