Pokus zastavit přípravu projektu lávky architekta Josefa Pleskota ve čtvrtek  neuspěl. I nadále ale platí, že lávka přes Otavu nad jezem 
U Václava se bude stavět, pouze pokud na ni město najde peníze a schválí to noví zastupitelé v rozpočtu.

V téměř dvě hodiny dlouhé diskusi  zastupitelů vyvolané návrhem opozičního zastupitele Miroslava Sládka (ODS) už bylo jasně cítit předvolební napětí. „Chápu, že každý má potřebu ukázat, jestli je pro lávku nebo proti, protože volby se blíží," podotkl starosta města Ondřej Veselý (ČSSD).

Pro mnohé zastupitele však diskuse přínosná nebyla. „Slyšeli jsme tu smršť paragrafů, kterým obyčejný písecký občan nerozumí. Jako soukromník nemohu dát milion korun na něco, o čem nevím, jestli to budu vůbec stavět a jestli na to mám," podotkl opoziční zastupitel Zdeněk Kulič (ODS). Narážel tak na postup města, které projekty připravuje dříve, než jsou zahrnuty v rozpočtu.

Podle starosty je to zcela standardní. „Nikdo přeci lávku ještě nestaví, teprve vše připravujeme, aby mohlo být možné stavět, až na to zastupitelé schválí peníze v rozpočtu. Stejný postup je i u dotačních titulů, tam bychom bez projektu a povolení nikdy neuspěli," zdůraznil Ondřej Veselý. S rizikem, že městu zůstane v ruce projekt, který nikdo nebude realizovat, se musí podle něj počítat.

„To jsme tu už měli. Čtyři miliony jsme dali do přípravy plaveckého bazénu pod hradbami, pět milionů do sportovní haly," podotkl starosta.