Na svém posledním jednání se písečtí zastupitelé zabývali nabídkou soukromého investora, společnosti RG Investment, na společnou přípravu stavebních parcel ve Smrkovicích. Soukromý investor v lokalitě vlastní velkou část pozemků, na které navazují pozemky v majetku města. Předložil městu několik variant, z nichž měli zastupitelé vybrat, kterým směrem se ubírat.

Zastupitel Michal Čapek, který je zároveň předsedou osadního výboru Smrkovice, poznamenal, že obyvatelé osady nejsou proti nové výstavbě. Do společné investice se mu ale nechce. „Nejsem zastáncem spolupráce s developerem. Chápu, že město je pro něj určitá záruka, ale nedoporučuji podílet se na projektu,“ konstatoval s tím, že navrhuje prodej pozemků formou výběrového řízení za minimální cenu 719 korun za metr, na čemž se shodl i osadní výbor. Zároveň by uvítal, kdyby investor představil svůj záměr obyvatelům Smrkovic.

Zastupitel Josef Soumar vyjádřil podporu jednak výběrovému řízení, jednak i prodeji pozemků investorovi za minimální cenu 719 korun za metr. „Musíme hlavně vědět, co chceme, zda rozvíjet lokalitu, nebo získat peníze. Můžeme si pozemky ponechat i pro případnou směnu,“ navrhl.

Podle místostarostky Petry Trambové ale není výběrové řízení šťastné řešení. „Může to zkomplikovat developerovi situaci a zablokovat území,“ zmínila s tím, že navrhuje variantu společné investice města a developera. Zastupitel Jiří Hořánek tuto variantu podpořil, ale požádal o předložení konkrétnějších podmínek spolupráce.

Zastupitelé záměr budoucí společné investice přijali.