V Milevsku plánují vybudovat další parkoviště na třech místech ve městě, aby vyhověli místním lidem, kteří své požadavky na rozšíření parkovacích ploch opakují už několik let.

Možnost parkování by se měla rozšířit podle vedoucího milevského odboru investic a správy majetku města Davida Lukeše například u II. ZŠ J. A. Komenského, v ulici Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky. „Návrh na nové parkoviště u II. ZŠ je zpracovaný podle územní studie s názvem Veřejné prostranství ulice Komenského,“ uvedl David Lukeš. Návrh parkoviště v ulici Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky podle něj však ještě není v souladu s územní studií. Jsou v něm ale omezena případná kolizní a zmatečná místa. Situaci tu totiž komplikují stanoviště kontejnerů.

„V projektu jsou řešeny také odvod a likvidace dešťových vod přes systém vsakovacích nádrží, aby se voda vsákla do podloží,“ doplnil David Lukeš. Dodal, že by do konce roku měli rádi stavební povolení, aby pak mohli žádat o dotaci.

O co se jedná
Majitelů aut v Milevsku přibývá, a tím chybí v některých lokalitách parkovací místa.