U pomníku legionářů na Mírovém náměstí v Písku zazněly v úterý 18. června mladé hlasy dětí z pěveckého sboru ZŠ E. Beneše. S písněmi Ta naše písnička česká, Ach synku, synku a dalšími převzaly děti štafetu zpěváků sboru Ludmily Danešové, kteří vždy posilují pietní akce zde v Písku.

Po přednesu básně Jaroslavem Pospíšilem a připomenutí historických událostí položili Petr Kalina, jihočesky zastupitel, Lukáš Nebes a Jiří Lejčar, zastupitelé města Písku, Eva Veselá, předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Písku, předsedkyně základní organizace ČSBS Hana Bruncvíková, plk. Michal Škvarka a Jaroslava Šáchová se žáky Základní školy E. Beneše v Písku květiny u pomníku legionářů.

Spolupráce se základními školami v Písku je vskutku příkladná. Učitelé základních škol v projektu Město Písek nejen pětačtyřicátý, propojují se zástupci spolků minulost se současností. Boj proti totalitním manýrům je totiž nutné neustále aktualizovat, máme-li zůstat demokratickou suverénní zemí.

Chceme poděkovat všem podporovatelům našich společných akcí (pietní akty, branné závody, vzdělávací soutěže…), ale především vám, vážení učitelé.

Vaše práce pro demokracii je víc než viditelná právě na výkonech a prezentacích vašich žáků. Je nám ctí nejen pořádat pietní akty, ale vyjádřit vám veřejné poděkováni za to, co pro dobrou budoucnost našich dětí děláte. Oni si to ještě dnes neuvědomují, ale brzy se budou potkávat s politickým fanatismem a snahou o nedemokratické postupy nevzdělaných vrstevníků. A právě poznání historie našich předků, jejich boje za svobodu, je základem ochrany demokratických hodnot a boje proti manipulacím a násilnostem.

Za Jednotu ČsOL Písek a partnery projektu město Písek nejen 45 (ZO ČSBS Písek) Eva Veselá, Jaroslav Pospíšil a Zdeněk Říha