Zařazení několika investic do rozpočtu na příští rok požadoval po zastupitelích obyvatel Milevska Václav Málek. Nevzdává se. Návrhy na to, co by bylo třeba ve městě vybudovat, podává na konci roku zastupitelům už třetím rokem. Stejně jako v minulosti diskutovali zastupitelé o jeho návrzích i tentokrát. Některé se podle vedoucího odboru rozvoje a investic městského úřadu Davida Lukeše připravují, i když v rozpočtu na příští rok ještě nejsou. Pokud se uskuteční, bude se to řešit rozpočtovou změnou. Jedná se například o parkoviště před II. základní školou v Komenského ulici, dále v ulicích Libušina a Boženy Němcové či o opravu Dukelské ulice nebo o rozšíření příjezdu na parkoviště za městským úřadem.
Rozpočet města Milevska na příští rok schválili zastupitelé podle původního návrhu jako schodkový. Rozdíl bude pokrytý z přebytku z hospodaření minulých let.

Rozpočet na rok 2019
příjmy 200,08 milionu korun
výdaje 234,47 milionu korun
schodek -34,39 milionu korun bude pokrytý z přebytku hospodaření z minulých let