Jako každý rok, připojilo se i letos Prácheňské muzeum k celostátnímu festivalu Muzejních nocí a galerií, které mají za úkol propagovat muzea za netradiční vstupné, tedy zdarma, v netradiční dobu, večer, netradičním programem. Písecká Muzejní noc uskuteční v sobotu 24. května, a to jako připomínka „války našich dědů".

Začátek je naplánován na 19. hodinu na nádvoří. Návštěvníci si mohou nejen prohlédnout expozice, ale také se zúčastnit bohatého programu, jehož historicko – vojenskou část zajišťují „pětatřicátníci" z Plzně. Jedná se o ukázky execírky, odvodu branců a také představení plukovního muzea, které obsahuje artefakty z první světové války. Účast přislíbili  členové Vojenskohistorické společnosti Písek.

Město Písek na fotografiích z přelomu 19. a 20. století bude připomenuto projekcí v přednáškovém sále a na parkánech muzea je připraven soutěžní program pro děti nazvaný Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Dvě dioramata s výjevy válečných událostí připravil pro muzeum Josef Ptáček a budou prezentována společně s fotografiemi ze sarajevských událostí 1914, které poskytl Národní památkový ústav Středočeského kraje ze sbírek na zámku Konopiště.
Občerstvení zajistí hospůdka na nádvoří bývalé obchodní akademie.