„Město sice se svou žádostí o finanční podporu této aktivity neuspělo, ale díky spolupráci školy a neziskové organizace Attavena se v těchto dnech prázdninová akce realizuje. Hlavním organizátorem je Attavena, škola pronajímá prostory, zajistila pečující osoby a také obědy pro účastníky tábora," vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice Jitka Šebková.

I když má z uskutečnění příměstského tábora velkou radost, trochu ji kazí jen fakt, že se o neposkytnutí dotace dovědělo město hodně pozdě. „Na prvním stupni máme přes devadesát dětí. Když jsme si dělali předběžný průzkum, měli o příměstský tábor zájem rodiče okolo šedesáti dětí. Když dotace nevyšla, zařídili se individuálně," vysvětlila Jitka Šebková.

Dodala, že by určitě přihlášených dětí bylo mnohem více už díky nízké ceně. Rodiče hradí pouze 350 korun. Společnost Attavena přišla s nabídkou hned poté, co město s žádostí o dotaci neuspělo, na začátku května, ale pro mnohé rodiče to už bylo zřejmě pozdě. Na každý turnus přihlásili pouze po devíti dětech. „Přesto jsme rádi, že se nám podařilo příměstský tábor uskutečnit. Je to nebývalý úspěch," dodala Jitka Šebková. Oba turnusy jsou pětidenní. Děti se scházejí ráno do půl osmé ve školní družině, dopoledne se věnují nejrůznějším aktivitám. Obědvají ve školní jídelně,  odpoledne se opět věnují odpočinkovým a hravým činnostem, v půl páté se rozcházejí domů.

Pro svůj program využívají nejen prostory školní družiny, ale také přilehlou zahradu, školní tělocvičnu   i nejbližší okolí města.
Tábor je výhodný především pro děti, které by nevydržely delší odloučení od svých blízkých, ale také pro zaměstnané rodiče, kteří často o prázdninách nevědí, jak zajistit péči o své ratolesti.

„Jsem moc ráda, že se v Mirovicích příměstský tábor povedlo uskutečnit. Vážím si přístupu všech, kteří se na jeho přípravě i realizaci podílejí. Jsou to kromě neziskové organizace Attavena i kuchařky ze školní jídelny a pečující osoby – Katka Levíčková  a Pavlína Kunteová, které se starají o pestrý program všech zapojených dětí. Snad se nám přání o uskutečnění tábora vyplní i v příštím roce," uzavřela Jitka Šebková.